Štátny rozpočet na budúci rok vôbec neexistuje

BRATISLAVA – Rozpočet verejných financií na rok 2021 neexistuje. Vyplýva to z informácií, ktoré nie sú
na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, či Národnej rady Slovenskej republiky.

Počas pôsobenia predchádzajúcich vlád sa kontúry rozpočtu verejných financií začal vytvárať v máji kalendárneho roku. Na jeseň sa rozpočet dotváral tak, aby ho vláda 15. októbra posúdila a odovzdala do parlamentu, kde sa o ňom diskutovalo.

Rozpočet sektora verejnej správy, alebo štátny rozpočet, sú vzájomné finančné a s nimi súvisiace vzťahy v rámci verejnej správy a tieto vzťahy k ostatným subjektom.

Na internetovom portáli Ministerstva financií SR je zverejnený Rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022.
Ten predpokladal Aktuálny odhad na rok 2019 predpokladá schodok 0,68 % HDP. Po očistení o úrokové
náklady na verejný dlh by mali byť verejné financie opätovne v primárnom prebytku aj v roku 2019.

Rozpočet predpokladá v roku 2020 schodok na úrovni 0,49 % HDP. V rokoch 2021 a 2022 sú ciele stanové na úrovni vyrovnaného rozpočtu. Rozpočtové ciele vychádzajú z požiadaviek pravidiel Paktu stability a rastu a sú v súlade
s konsolidačnými požiadavkami Európskej komisie. Predpokladaná výška hrubého dlhu na rok 2019 sa na základe aktuálnych predpokladov nachádza na úrovni 47,9 % HDP. Hrubý dlh sa tak v roku 2019 dostane pod dolné sankčné
pásmo.

Rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022 predpokladá, že hrubý dlh verejnej správy bude klesať o ďalšie 3,1 p.b. HDP. Na konci horizontu tak rozpočet verejnej správy očakáva hrubý dlh na úrovni 44,8 % HDP. Pri výhľadovom cieli vyrovnaného hospodárenia verejnej správy od roku 2021 sa predpokladá postupný nárast primárneho prebytku
k 1 % HDP.

Okrem toho Ministerstvo financií SR zverejnilo zmeny v rozpočte verejnej správy na rok 2020 schválený 5. augusta 2020.

Minister financií SR sa počas poslednej diskusia v RTVS zaoberal hodinkami a mobilom Róberta Fica. Ale návrh rozpočtu verejných financií nepredstavil.

“Vidíme, že vládni funkcionári nosia drahé hodinky, používajú veľké statky a my sa pýtame, odkiaľ sa k tomu dopracovali,” dodáva Heger. Aký vzťah majú hodinky Róberta Fica a návrh rozpočtu verejných financií na budúci rok Eduard Heger nevysvetlil.

Verejné financie sa používajú na poskytovanie širokého spektra verejných služieb a neustále pribúdajú nové verejné služby. Dnes nikto nepochybuje o užitočnosti verejného sektora ako celku a všetky vyspelé krajiny majú zmiešané hospodárstvo s významným podielom verejných financií. Predmetom diskusie je skôr veľkosť verejného sektora
a odôvodnenosť niektorých verejných služieb.