Kto je kto: vedec Peter Plavčan má dnes 60 rokov

BRATISLAVA –  Peter Plavčan (22. jún 1960) je slovenský univerzitný pedagóg a bývalý minister školstva v tretej vláde Roberta Fica. Vo funkcii pôsobil necelé dva roky. V auguste 2017 rezignoval  na funkciu. Od 1. októbra 2018 pôsobí ako rektor na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove.

Od nástupu do funkcie sa táto súkromná vysoká škola sa posunula z miesta 31. miesta v rebríčku v roku 2019 na 24. miesto v roku 2020.

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte riadenia, dnes Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde získal inžiniersky titul. Následne v rokoch 1984 – 1990 pôsobil na Ústave informácií a prognóz školstva. Od roku 1991 pracoval na ministerstve školstva, kde postupne vykonával funkciu riaditeľa Odboru vysokoškolského vzdelávania a generálneho riaditeľa Sekcie vysokého školstva, vedy a výskumu, ktorú zastával do roku 2016. V roku 1994 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V roku 1997 sa habilitoval na docenta na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hodnosť profesor získal na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2005 v odbore technológia vzdelávania.

Počas pôsobenia na Ministerstve na Sekcii vysokého školstva sa zaoberal koordináciou a usmerňovaním vysokých škôl v oblasti riadenia a podieľal sa na formovaní vysokoškolskej politiky. Popritom Plavčan pôsobil aj ako člen niekoľkých vedeckych rád na slovenských vysokých školách.

Peter Plavčan je autorom niekoľkých desiatok vedeckých monografií, autorom a spoluautorom mnohých vedeckých štúdií.

Záľubou Petra Plavčana je maľovanie obrazov. Za svoje výtvarné práce získal niekoľko medzinárodných ocenení.

Ilustrácia: Jeden z obrazov Petra Plavčana. Archív Finančných novín.

Fotografia: Archív portálu Finančné noviny.