Guvernér NBS o zrušení bankového odvodu

BRATISLAVA – Zrušenie navýšenia bankového odvodu je vítanou správou. Dosiahnutá dohoda prispeje k posilneniu stability slovenského finančného sektora a očakávame, že pomôže urýchliť oživenie a zotavenie našej ekonomiky.

Zdravý a ziskový finančný sektor je základným predpokladom pre prístup Slovákov a podnikateľov k úverom za čo najvýhodnejších podmienok. To je v prebiehajúcom boji s ekonomickými dopadmi krízy na život na Slovensku rozhodujúce.

Dohoda je zásadným posunom vpred a veríme, že skráti dĺžku rekonvalescencie našej ekonomiky. Vyhral zdravý rozum.

Zrušenie navýšenia bankového odvodu je vítanou správou. Dosiahnutá dohoda prispeje k posilneniu stability slovenského finančného sektora a očakávame, že pomôže urýchliť oživenie a zotavenie našej ekonomiky.

Zdravý a ziskový finančný sektor je základným predpokladom pre prístup Slovákov a podnikateľov k úverom za čo najvýhodnejších podmienok. To je v prebiehajúcom boji s ekonomickými dopadmi krízy na život na Slovensku rozhodujúce.

Dohoda je zásadným posunom vpred a veríme, že skráti dĺžku rekonvalescencie našej ekonomiky. Vyhral zdravý rozum.

Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.