STU: Fikar pri odchode dostal 33 000 EUR

BRATISLAVA – Rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar pri odchode z funkcie dostal odstupné 16 000 EUR. K nemu si môže pripočítať jednorazovú odmenu 17 000 EUR. Celkom je to 33 000 EUR. Finančné noviny majú k dispozícii príslušné doklady.

Rektora odvolali kvôli tomu, že nezvládal situáciu na Fakulte informatiky a informačných technológií STÚ. Na nej bol konflikt medzi bývalou dekankou Máriou Bielikovou a novým dekanom Ivanom Kotuliakom. Prepustil ju kvôli tomu, že odmeny študentom za prácu pre súkromnú firmu vyplácali ako štipendiá. Tým sa porušili daňové zákony Slovenskej republiky. Následne jej výpoveď stiahol.

Miroslav Fikar pôsobil na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave od roku 1989, po absolvovaní Gymnázia Jura Hronca a vysokoškolského štúdia v odbore Automatizované systémy riadenia na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT. Pracoval ako asistent, odborný asistent (od 1994), docent (od 2000) a profesor (26. 6. 2007 v odbore automatizácia na Fakulta elektrotechniky a informatiky STU). Titul DrSc. získal v roku 2009 na tému Optimálne riadenie procesov s obmedzeniami. Profesijne sa vo výskume a pedagogickej činnosti venuje automatizácii, riadeniu procesov, modelovaniu a simuláciám.

Z funkcie rektora bol odvolaný koncom októbra 2020.