Podstata sporu STU ESET versus Tempest

BRATISLAVA – Podstatou sporu na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol konflikt medzi dvomi firmami. Každá z nich chcela prácu študentov z STU.

Roztržka medzi bývalou dekankou Máriou Bielikovou a novým dekanom Ivanom Kotuliakom bol nasledovný. Mária Bieliková presadzovala to, aby študenti pracovali pre skupinu ESET. Ivan Kotuliak chcel, aby študenti pracovali pre firmy Datalan a Tempest.

Ivan Kotuliak prepustil Máriu Bielikovú  kvôli tomu, že odmeny študentom za prácu pre súkromnú firmu vyplácali ako štipendiá. Tým sa porušili daňové zákony Slovenskej republiky. Následne jej výpoveď stiahol.