Krutichin: ceny obchodov s reálnym plynom ovplyvňujú termínované kontrakty a naopak

MOSKVA – Prečo stúpli ceny zemného plynu? Túto otázku vysvetľuje Michail Krutichin, analytik firmy RusEnergy. 

Prečo stúpli ceny?

Ceny sa vyšplhali hore, lebo stúpol dopyt v juhovýchodnej Ázii. K rastu došlo kvôli celému radu navzájom prepojených dôvodov. Od klimatických cez logistické, problémom v Číne, a tak ďalej. Preto sa tok skvapalneného plynu presunul do tohto regiónu. Dovozcovia trochu pozabudli na európsky trh. A zima je v plnom prúde. Následne ceny išli hore aj v Európe. A tu do hry vstúpil Gazprom. Ak by sa správal ako komerčná firma, hodil by zemný plyn na trh, aby ho predal zo ziskom. Pred zimou odmietol napĺňať podzemné zásobníky, ktoré má v Nemecku a Rakúsku.

Je povinný ich zaplniť?

Nie. Nikto mu to ani neponúkal. Počas minulých rokov pritom zásobníky napĺňal poctivo. Je to pre neho výhodné. Zabezpečuje sa tým stabilita dodávok, cien, zachovávajú sa stabilné vzťahy so zákazníkmi. V tomto roku nastala zmena. Gazprom prudko znížil dodávky zemného plynu cez Ukrajinu. Cez Ukrajinu sa každoročne prepravovalo približne 186 miliónov kubických metrov zemného plynu denne. Pred začiatkom tejto energetickej krízy množstvo zemného plynu pokleslo na približne 70 miliónov denne.

Porušili sa nejaké kontrakty?

Žiadne zmluvy alebo kontrakty sa neporučili. Gazprom vyhlásil, že dodržuje všetky dlhodobé kontrakty a záväzky, ktoré má pre klientmi v Európe. Pred touto sezónou Gazprom uzavrel veľmi veľa spotových obchodov.  Spotový trh je taký, na ktorom sa s cennými papiermi, komoditami alebo cudzou menou obchoduje „priamo na mieste“ a tieto sú okamžite doručené kupujúcemu. Spot sa používa aj na opis súčasnej ceny komodity, napr. zlata a striebra, ako aj obchodu, ktorý sa dokončí okamžite, nie v budúcnosti.

Tieto obchody sú potrebné. Gazprom vyhlásil, že od štvrtého štvrťroku prestane uzatvárať obchody tohto typu. Reakciou na to vyhlásenie bolo to, že stúpli ceny termínovaných kontraktov.

Aký je rozdiel medzi spotovými kontraktmi a termínovanými kontraktmi?

Spotové sú tie, kde sa predáva reálny zemný plyn, ktorý je k dispozícii. Termínované kontrakty, alebo futures, hovoria o budúcich dodávkach plynu, ktorý bude ešte len vyťažený. Je to virtuálny zemný plyn. Využívajú ich hráči, ktorí nakupujú, alebo predávajú futures. Množstvo týchto kontraktov býva väčší ako objemy reálneho vyťaženého zemného plynu. Obchodujú s nimi špekulanti. Ceny futures, teda termínovaných kontraktov špekulantov, majú veľmi veľký vplyv na ceny reálneho zemného plynu na trhu na obchodných platformách. Špekulatívne ceny a postupne približujú k reálnym cenám.

V Nemecku nedávno otvorili obchodnú platformu, kde sa obchoduje so zemným plynom. Medzi obchodníkmi je len 20%, ktorí majú k dispozícii reálny zemný plyn. Zvyšok, teda 80 %, sú len špekulanti. Futures je finančný nástroj, spotový kontrakt je obchod s reálnym plynom.