Koniec Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v SR

MINSK – Rada ministrov Bieloruskej republiky rozhodla o zatvorení Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Slovenskej republike do 1. decembra 2023. 

Informuje o tom veľvyslanectvo na svojom portáli.

Bielorusko  je jedna z krajín východnej Európy, ktorá nemá prístup k moru. Bielorusko hraničí s piatimi štátmi – na juhu s Ukrajinou (891 km), na západe s Poľskom (535 km), na severozápade s Litvou (677 km) na severe s Lotyšskom (167 km) a na severe a východe s Ruskom (1 239 km).

Bielorusko je stredne rozvinutý priemyselno-agrárny štát. Ekonomika v Bielorusku je postavená na princípoch sociálne orientovaného trhového modelu. Štruktúru bieloruského hospodárstva charakterizuje prevaha štátneho vlastníctva v sektore výroby, energetiky, dopravy, baníctva, stavebníctva, poľnohospodárstva a bankovníctva a malý podiel súkromného sektora. Neexistuje centralizovaná distribúcia a plánovanie, s výnimkou makroekonomických ukazovateľov. Štát reguluje ceny pre spoločensky významné skupiny tovarov.