Prvý deň Roš ha-šana, židovského Nového roku

TEL AVIV – Roš ha-šana, hebrejsky ראש השנה, „hlava roku“, je židovský novoročný sviatok.

Dnes sa začal rok 5784.

Slávi sa 1. a 2. dňa židovského mesiaca tišri. Súčasťou liturgie je trúbenie na baraní roh šofar. Roš ha-šana začína desať dní pokánia, ktoré sa nazývajú aj „Strašné dni“, hebrejsky  ימים נוראים, jamim nora’im. 

V Tanachu, teda židovskej biblii sa za prvý mesiac v roku považuje jarný mesiac Aviv, neskôr nazývaný nisan, keď Židia opustili Egypt. Sviatok prvého dňa siedmeho mesiaca tišrei sa nazýva deň „svätého stretnutia“, kedy je potrebné nepracovať, trúbiť na šofar a prinášať obete.

Roš ha-šana a Jom kipur patria medzi najvýznamnejšie židovské sviatky. Charakteristickým znakom slávnosti Roš ha-šana je trúbenie na šofar počas bohoslužieb v synagóge. Tento čin sa interpretuje ako výzva k Božiemu súdu a ako výzva k pokániu.

Okrem sviatku siedmeho mesiaca (tišrei) uvádza Mišna ešte tri dni v roku, nazývané aj Roš ha-šana. Podľa Mišny je prvým dňom mesiaca tišrei Roš ha-šana, od ktorého sa počítajú sobotné a jubilejné roky, vláda cudzích (nežidovských) kráľov a vysádzanie ovocných stromov a zeleniny.

Šofar, granátové jablká, víno, jablká a med.  Autor: N100a. (Original text : אני יצרתי).

Mišna, hebrejsky: מִשְׁנָה‏‎ – doslova„opakovanie“, – hebrejská náboženská a právnická zbierka; najstaršia zbierka zákonov po Biblii; prvý písaný text obsahujúci základné náboženské predpisy ortodoxného judaizmu.

Ustanovenie Tisri  ako náboženského nového roka je podľa učiteľov zákona spôsobené tým, že v tento deň Boh súdi celý svet. Tiež sa verí, že v tento deň je príjem každého človeka v nasledujúcom roku vopred určený v nebi. Podľa rabína Eliezera bol svet stvorený v mesiaci tišrei.

V týchto dňoch, židovská tradícia učí, sa v nebi rozhoduje: kto bude žiť a kto zomrie. Modlitebné služby v týchto dňoch by mali ovplyvniť rozhodnutie Stvoriteľa. Na bohoslužbách k tomuto sviatku dominujú motívy introspekcie a pokánia. Úprimná viera v to, že Pán želá každému dobro a prosperitu, však mení tento deň na sviatok.

V týchto dňoch veriaci dáva sebe a Stvoriteľovi duchovný účet za všetky svoje činy, slová a myšlienky za posledný rok. Rozhoduje o tom, ako napraviť nedostatky a prehrešky, ako sa vrátiť k Bohu.

Od tohto dňa sa začína desať dní modlitieb a pokánia, nazývaných „Dni chvenia“ alebo „Desať dní pokánia“, ktoré sa končia sviatkom Jom Kippur.

Кacizne, Аlter. The Forward, Dvaja ctihodní Židia skúmajúci hebrejské náboženské dielo, 19. október 1924 Archív Inštitútu YIVO pre židovský výskum, New York (a priamo z archívu amerických novín).

Titulná ilustrácia: Židia vykonávajúci tashlikh na Roš Hašana, obraz od Aleksandera Gierymského , 1884.