Každé riziko prináša nielen zisk, ale aj stratu

Riziko vždy označuje pravdepodobnosť výsledku, pričom pod rizikom sa zvykne chápať riziko strát, ale dá sa povedať, že existuje aj riziko dosiahnutia výsledku, ktorý je lepší ako očakávania. Znamená to, že v svete financií existuje nielen riziko straty, ale aj riziko mimoriadneho, či neočakávaného zisku.

Pri investovaní finančných prostriedkov do niečoho platí pravidlo, že väčšie riziko prináša vyššiu odmenu (výnos). Ináč povedané, cena za pokojný spánok a nerušenú myseľ, sú nižšie výnosy. Niekedy sa ľudia riadia odhadmi kvalifikovaných poradcov, analytikov, alebo „zaručenými“ oficiálnymi a neoficiálnymi správami. Napriek  tomu, že ide predpovede zasvätených ľudí, ktorí hovoria o budúcnosti ekonomiky, treba si uvedomiť, že budúcnosť nevie nikto predpovedať so stopercentnou presnosťou. Budúcnosť nie je nikdy istá, a ani budúcnosť ekonomického vývoja sa nedá spoľahlivo predpovedať. Preto aj investície, ktoré sa považujú za mimoriadne spoľahlivé, môžu v sebe niesť určitú mieru rizika.

Existuje niekoľko rizík spojených s investovaním. Prvým je to, že nedosiahnete taký zisk (výnos), ktorý ste predpovedali. Druhým je to, že na investícii nič nezarobíte. Dostanete to, čo ste vložili. Po odpočítaní inflácie vlastne  dostanete menej, ako ste investovali. Tretím a najväčším rizikom je to, že prídete o všetko. Buď sa stane niečo veľmi nepriaznivé na trhu, alebo sa stanete obeťou podvodu. Pri investovaní treba vedieť  komu zverujete svoje peniaze. Treba si položiť niekoľko základných otázok. Má daná finančná inštitúcia licenciu na podnikanie v oblasti poskytovania finančných služieb? Ako dlho existuje daná finančná inštitúcia? Čo je o tejto finančnej inštitúcii známe medzi odbornou a laickou verejnosťou? Prvým varovným signálom možného podvodného správania sú sľuby mimoriadne vysokých výnosov.

Nezáleží teda len na výške výnosov, ale najmä na návratnosti investície. Aj nepatrný výnos je niečo lepšie ako keby ste mali mať peniaze uložené doma v zásuvke. Keď sa rozhodujete aké veľké riziko môžete  znášať kvôli získaniu potenciálnej odmeny, ktorú ponúkajú finančné investície, mali by ste zvážiť niekoľko faktov. Mali by ste zvážiť aký je váš ročný finančný príjem a už spomínanú hodnotu čistých aktív, ale súčasne aké sú vaše krátkodobé požiadavky, napríklad výdavky na dovolenku, zariaďovanie domácnosti a podobne. Zvážte, či ste človek, ktorému vadí neistota, ktorú prináša investovanie.  Je zrejmé, že mladí ľudia, ktorí nemajú rodinu, si môžu dovoliť znášať väčšie riziko. Preto platí, že čím je človek starší, tým viac by mal v svojom majetku zmenšovať podiel rizikových finančných investícií.

 

8.