Kazachstan prvý v priamych zahraničných investíciách

ASTANA – Kazachstan je na prvom mieste v postsovietskom priestore z hľadiska čistého prílevu priamych zahraničných investícií.

Informuje o tom kazašská verejná agentúra Kazinvest.

Infomráciu pripravila na základe informácií UNCAD,  teda Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD). Tá zverejnila správu o svetových investíciách na rok 2022. Podľa správy dosiahol čistý prílev priamych zahraničných investícií do Kazachstanu za posledných 5 rokov rekordnú sumu 6,1 mld. dolárov, čo je o 83 % viac ako v roku 2021. Ide o najvyšší ukazovateľ spomedzi postsovietskych krajín.

Kazachstan je na prvom mieste v postsovietskom priestore z hľadiska čistého prílevu priamych zahraničných investícií. Uzbekistan 2,5 miliardy USD, Litva 2,2 miliardy USD, Gruzínsko 2 miliardy USD, Bielorusko 1,6 miliardy USD, Lotyšsko 1,5 miliardy USD, Estónsko 1,2 miliardy USD, Turkménsko 936 miliónov USD, Ukrajina 848 miliónov USD, Moldavsko 587 miliónov USD, Arménsko 366 miliónov USD, Kirgizsko 291 miliónov USD, Tadžikistan 174 miliónov USD.

Je dôležité poznamenať, že čistý prílev priamych zahraničných investícií do strednej Ázie sa zvýšil o 39 % na 10 miliárd USD, z čoho 61 % smerovalo do Kazachstanu.

V 32 vnútrozemských rozvojových krajinách došlo tiež k nárastu čistých PZI o 6 %, pričom Kazachstan bol tiež na čele (6,1 mld. USD). Nasledovali Etiópia (3,7 mld. USD), Uzbekistan (2,5 mld. USD) a Mongolsko (2,5 mld. USD).

Kazachstan, dlhý tvar Kazašská republika, je štát v strednej Ázii sčasti vo Východnej Európe. Bývalá republika ZSSR, teraz člen SNŠ. Hraničí s Uzbekistanom, Kirgizskom, Turkménskom, Ruskom a Čínou. V Kazachstane sa nachádza kozmodróm Bajkonur

Prameň: Kazinvest.