ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – UNTCAD

Konferencia OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) je hlavným orgánom Valného zhromaždenia OSN pre obchod a investície.

Bola založená v roku 1964 a sídli v Ženeve (Švajčiarsko). V systéme OSN plní UNCTAD úlohu koordinačného centra pre otázky rozvoja a súvisiace otázky obchodu, financií, technológií, investícií a trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným cieľom organizácie je podporovať rozvoj svetového hospodárstva prostredníctvom vypracúvania odporúčaní, zásad, organizačných a právnych podmienok a mechanizmov fungovania moderných medzinárodných hospodárskych vzťahov. Organizácia vykonáva výskum a politické analýzy, medzivládne stretnutia, technickú spoluprácu a interakciu s občianskou spoločnosťou a podnikateľským sektorom.