ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – Paul Anthony Samuelson

BRATISLAVA – Paul Anthony Samuelson (15. máj 1915 – 13. december 2009) bol americký ekonóm, ktorý ako prvý Američan získal Nobelovu pamätnú cenu za ekonomické vedy.

Pri udeľovaní ceny v roku 1970 Švédska kráľovská akadémia uviedla, že „urobil viac ako ktorýkoľvek iný súčasný ekonóm pre zvýšenie úrovne vedeckej analýzy v ekonomickej teórii“. Ekonomický historik Randall E. Parker ho nazval „otcom modernej ekonómie“ a The New York Times ho považuje za „popredného akademického ekonóma 20. storočia“.

Samuelson bol pravdepodobne najvplyvnejším ekonómom druhej polovice 20. storočia. V roku 1996, keď mu bola udelená Národná medaila za vedu, ktorá sa považuje za najvyššiu americkú vedeckú poctu, prezident Bill Clinton pochválil Samuelsona za jeho „zásadný prínos k ekonomickej vede“ počas viac ako 60 rokov. Samuelson považoval matematiku za „prirodzený jazyk“ pre ekonómov a svojou knihou Základy ekonomickej analýzy významne prispel k matematickým základom ekonómie. Bol autorom najpredávanejšej učebnice ekonómie všetkých čias: Ekonómia: Úvodná analýza, ktorá bola prvýkrát vydaná v roku 1948. Bola to druhá americká učebnica, ktorá sa pokúšala vysvetliť princípy keynesiánskej ekonómie. Teraz vychádza 19. vydanie a predalo sa z nej takmer 4 milióny kópií v 40 jazykoch. James Poterba, bývalý vedúci katedry ekonómie na MIT, poznamenal, že Samuelson vo svojej knihe „zanecháva obrovské dedičstvo ako výskumník a učiteľ, jeden z gigantov, na ktorých pleciach stojí každý súčasný ekonóm“.

 

Vo veku 16 rokov, počas veľkej hospodárskej krízy, začal pracovať na univerzite v Chicagu a získal doktorát z ekonómie na Harvarde. Po ukončení štúdia sa ako 25-ročný stal odborným asistentom ekonómie na Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT) a riadnym profesorom vo veku 32 rokov. V roku 1966 bol vymenovaný za profesora ekonómie, čo je najvyššie vyznamenanie fakulty na MIT. Svoju kariéru strávil na MIT, kde sa zaslúžil o premenu jej katedry ekonómie na svetovo uznávanú inštitúciu tým, že pritiahol ďalších významných ekonómov, aby sa pripojili k fakulte, vrátane neskorších nositeľov Nobelovej ceny Roberta Solowa, Franca Modiglianiho, Roberta C. Mertona, Josepha Stiglitaz a Paula Krugmana.

Pôsobil ako poradca prezidentov Johna F. Kennedyho a Lyndona B. Johnsona a bol poradcom ministerstva financií Spojených štátov amerických, Úradu pre rozpočet a Rady ekonomických poradcov prezidenta. Samuelson napísal týždenný stĺpec pre časopis Newsweek spolu s ekonómom z Chicagskej školy Miltonom Friedmanom, kde zastupovali protichodné strany: Samuelson, ako sám seba opísal ako „Cafeteria Keynesian“, tvrdil, že zaujal keynesiánsku perspektívu, ale akceptoval len to, čo v nej považoval za dobré. Naproti tomu Friedman reprezentoval monetaristickú perspektívu. Spolu s Henrym Wallichom ich stĺpčeky z roku 1967 vyniesli časopisu v roku 1968 špeciálnu cenu Geralda Loeba.

Paul Samuelson pracoval v mnohých teoretických oblastiach, vrátane: teórie spotrebiteľa; ekonomika blahobytu; kapitál; financie, najmä hypotéza efektívneho trhu; verejné financie, najmä optimálne rozdelenie; medzinárodná ekonómia, najmä Balassa-Samuelsonov efekt a Heckscher-Ohlinov model; makroekonómia, najmä model prekrývajúcich sa generácií; a trhová ekonomika.