Na Slovensku chýba kultúra pre začínajúce podniky

BRATISLAVA – Slovensko v súčasnosti výrazne zaostáva za globálnou špičkou i európskymi susedmi nielen z pohľadu digitalizácie, ale aj v rámci startupovej kultúry.

Startup, alebo start up, či start-up je pojem označujúci novo vznikajúci projekt či začínajúcu firmu často ešte vo fáze tvorby podnikateľského zámeru. Prvýkrát sa tento termín stal populárnym v čase internetovej horúčky (1996-2001), kedy vzniklo mnoho spoločností tohto typu v zámorí s .com predovšetkým na internete v Silicon Valley. Svoju renesanciu zažíva opäť v súčasnosti, kedy sa týmto pojmom dá označiť akýkoľvek začínajúci projekt.

Slovensko nemá doposiaľ ani jedného startupového „jednorožca“ (anglicky unicorn), teda začínajúcu spoločnosť, ktorej hodnota by dosiahla 1 miliardu dolárov. Jednorožec je bájny tvor podobný antilope alebo koňovi s kopytami párnokopytníka, ktorý má na čele jeden roh. Všeobecne je považovaný za zosobnenie dobra, neskôr, v dobách kresťanstva, aj čistoty a panenstva.

Najznámejšou firmou tohto typu je Uber s trhovou kapitalizáciou, alebo trhovou hodnotou 68 mld. USD. Pred niekoľkými rokmi, kedy sa v USA zvýšili náklady na dopravu, Garrett Camp a Travis Kalanick sme sa rozhodli pomôcť spoluobčanom, aby sa znížili náklady  tým, že vytvoria vyhľadávaciu službu a s platobným systémom za taxi Uber. Ich inovatívna služba odvtedy výrazne rozšírila geografiu a teraz pokrýva aj prenájom áut, dopravu helikoptérami a autopilotovanými automobilmi.

Takýchto spoločností je na svete už viac ako tisíc. Svojho „jednorožca“ má už aj Česko či Ukrajina, nehovoriac o Veľkej Británii a Nemecku, kde sa dá počet takýchto startupov počítať na desiatky.* Podľa spoločnosti Enehano je problémom slovenských začínajúcich spoločností to, že naplno nevyužívajú všetky dostupné firemné digitálne nástroje, vrátane CRM. Tento podnikový softvér využíva na Slovensku len niečo vyše 20 % veľkých podnikov a aj pre menšie firmy je často veľkou neznámou, hoci im môže pomôcť rásť.

Rastu bránia chýbajúce technológie

Založiť a rozbehnúť technologickú firmu býva náročné. Kým vo svete spoločnosti vďaka digitalizácii napredujú raketovou rýchlosťou a startupových „jednorožcov“ s hodnotou miliardy dolárov pribúda, na Slovensko tieto bájne zvieratá s rohom zatiaľ symbolicky nepricválali. Chuť a ochota zahraničných investorov vložiť do začínajúcich firiem peniaze – na rozdiel od Česka či Ukrajiny – stále neprichádza. Hoci nádejných a dynamicky rastúcich spoločností, ktorých hodnota dosiahla miliardu dolárov, je vo svete dnes vyše 1000, pre tunajšiu scénu sú zatiaľ stále len zbožným želaním. Problémom však nie sú výlučne finančné a personálne limity či strach z rizikového, no potenciálne výnosného biznisu. Častými prekážkami, spomaľujúcimi rast začínajúcich firiem, sú  podľa spoločnosti Enehano nielen nevhodne nastavené procesy, ale aj neznalosť možností dnešných moderných technológií najmä v oblasti marketingu, predaja či starostlivosti o zákazníkov. „Cloud dnes využívajú predovšetkým startupy, ktorým umožňuje veľmi rýchlo pretaviť zaujímavú myšlienku do praktického využitia. Veľkou výzvou však býva následne samotný predaj produktu či služby. Okrem obmedzených možností financovania majú slovenské startupy vo všeobecnosti často problém s presadením sa na trhu. Dnes pritom existujú softvérové riešenia, ktoré sú opäť postavené na báze cloudových služieb (Software-as-a-Service) a dokážu výrazne uľahčiť, zefektívniť a zautomatizovať procesy súvisiace s akoukoľvek interakciou so zákazníkom. Je dôležité si uvedomiť, že oblasti ako marketing, predaj a zákaznícka starostlivosť sú navzájom prepojené a je potrebné na to myslieť pri nasadzovaní akéhokoľvek SW nástroja,“ tvrdí Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano.

 

Podnikové CRM nepatrí len do korporácií

Odborník na digitalizáciu vidí budúcnosť začínajúcich slovenských firiem, ktoré majú potenciál prekonať domáci šedý priemer, aj v CRM riešeniach. Na trhu je veľká škála aplikácií od rôznych dodávateľov, pričom jeden z najväčších, poskytujúcich aj free platformy, je napríklad Salesforce, ktorý od začiatku svojho podnikania ponúka svoje riešenia výlučne v cloude. „Začínajúce firmy často robia chybu, keď predpokladajú, že všetko zvládnu s podporou Excelu. Domnievajú sa, že CRM je nástroj pre stredné alebo veľké podniky. To však nie je pravda. CRM má neuveriteľnú hodnotu aj pre malé začínajúce podniky, ktoré sú obmedzené zdrojmi. Vďaka softvéru na riadenie vzťahov so zákazníkmi majú aj startupy úplný dohľad nad celým spektrom svojich obchodných procesov a vedia pracovať efektívnejšie. Vhodne zvolený SW nástroj na začiatku podnikania vie rásť spoločne so startupom, čím odpadá potreba implementácie CRM riešenia v neskorších fázach rastu spoločnosti, kedy sú náklady na implementáciu rádovo vyššie,“ hovorí Gers.  Ak je CRM zároveň v cloude, nie je  z  pohľadu odborníka potrebná príprava žiadnej hardvérovej infraštruktúry, je dostupné okamžite a pre malé firmy nie je  finančne také náročné. Pri väčších firmách sú, samozrejme, neraz potrebné integrácie, aj tu je však vďaka jestvujúcej inštalovanej báze k dispozícii množstvo hotových riešení.

Kvalitné CRM, rovnako ako aj využívanie cloudových technológií, bude už o pár rokov európskych krajinách absolútnou nevyhnutnosťou. Tlačí na to aj Európska komisia, ktorá predstavila víziu a spôsoby digitálnej transformácie Európy do roku 2030. Podľa nej by tri zo štyroch spoločností mali využívať služby cloud computingu, ktoré sú nevyhnutné nielen z hľadiska rastu, ale aj udržania konkurencieschopnosti firiem.