Kazachstan podporuje domácich vedcov a inovácie

NUR SULTAN – Firma Samruk-Kazyna, a. s.  čo je kazachstanský štátny fond národného bohatstva  rozširuje svoje partnerstvo s kazašskou vedou. Informuje o tom fond na svojej stránke.

Akciová spoločnosť „Národný fond blahobytu Samruk-Kazyna“ je investičná holdingová spoločnosť vytvorená kvôli zlepšenia blahobytu Kazachstanu a vykonania prác na modernizácii jeho ekonomiky. Jej jediným akcionárom je vláda Kazašskej republiky. Fond vznikol na základe rozhodnutia prvého prezidenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajeva v roku 2006.

V priestoroch fondu sa udialo stretnutie prezídia Kazašskej národnej akadémie prírodných vied (KazNAEN).  Zúčastnili sa ho zástupcovia vedeckej komunity. Účastníci online diskusie debatovali o možnostiach interakcie medzi podnikaním a vedou s cieľom rozširovať a zavádzať do praxe ich poznatky,

V súlade so zákonom je pre spoločnosť Samruk-Kazyna prioritou podpora inovácií, stimulácie, vývoja a implementácie nových technológií. Nadácia rozvíja stabilné partnerstvá s kazašskými vedcami. Prvý viceprezident spoločnosti KazNAEN Vladimir Škoľnik predniesol svoje návrhy na rozvoj vedeckých aktivít v podnikoch skupiny Fund. Predsedníčka vedeckého výboru Ministerstva školstva a vedy Kazašskej republiky Žanna Kurmangaliyeva vystúpila s prezentáciou o plánovaných zmenách v právnych predpisoch a zásadách rozvoja vedy a aplikovaného výskumu.

Predsedníčka rady Vedeckého fondu Aryna Orsarieva sa pozastavila nad mechanizmami komercializácie výsledkov vedeckých a vedeckých a technických činností (RNTD). Od roku 2016 teda bolo spustených viac ako sto high-tech priemyselných odvetví, ktoré sa dostali do fázy predaja na úrovni 9,2 miliárd tenge.

Na konci stretnutia Abdurasul Zharmenov hovoril o sľubných projektoch pre ťažobný a hutnícky priemysel. Predseda predstavenstva spoločnosti Samruk-Kazyna Almasadam Satkaliyev poznamenal: „Vidíme obrovský potenciál pre využitie vývoja kazašských vedcov a taktiež prijímame najlepšie svetové postupy. Na tento účel bola zriadená vedecko-technická rada fondu a portfóliové spoločnosti dostali pokyny, aby mohli predkladať návrhy praktického významu. Po stretnutí boli podpísané memorandá o spolupráci medzi spoločnosťami Samruk-Kazyna, KazNAEN a Nadáciou pre vedu.