V Ruskej federácii pokračuje mierna deflácia

MOSKVA – V týždni od 9. do 15. augusta 2022 v Ruskej federácii zaznamenali defláciu.

Spotrebiteľské ceny klesli oproti predchádzajúcemu týždňu 0,13 %. V predchádzajúcom  o 0,08 %. Spotrebiteľské ceny v Rusku pokračovali v poklese už siedmy týždeň po sebe.

Čo vlastne znamená deflácia? Deflácia sa definuje ako ekonomický jav alebo proces, pri ktorom dochádza k poklesu cenovej hladiny služieb a tovaru. V praktickom živote to znamená, že za rovnakú sumu peňazí si vieme kúpiť viac, pretože reálna hodnota peňazí rastie. Tento stav je možné dosiahnuť tak, že istý objem peňazí sa stiahne z obehu. Čím je peňazí v obehu menej, tým majú vyššiu reálnu hodnotu.

Celkové zrýchlenie deflácie je nestabilné a poháňané nestálymi faktormi (ceny leteckých spoločností). Spomalenie tempa deflácie v tradičných oblastiach (zelenina, stavebné materiály) zároveň porušuje zaužívaný vzorec týždenných údajov.

Definícia deflácie často hovorí, že ide o opak inflácie, pretože je to pokles všeobecnej cenovej hladiny tovaru a služieb. K stavu deflácie dochádza v ekonomike vtedy, keď miera inflácie klesne pod nula percent, čiže dôjde k zápornej mierne inflácie. V súvislosti s defláciou sa môžeme stretnúť aj s pojmom dezinflácia, s ktorým sa deflácia občas chybne zamieňa. Dezinflácia je však pokles miery inflácie.

Zatiaľ čo inflácia reálnu hodnotu peňazí znižuje, deflácia ich reálnu hodnotu zvyšuje, a to tak v makroekonomike, ako aj v mikroekonomike. Vďaka tomu dochádza k situácii, keď je možné nakúpiť viac tovaru za rovnaký objem peňazí.

Hlavnou hybnou silou pokračujúcej deflácie zostáva obmedzená spotreba. Pokračovanie deflačného trendu závisí od poveternostných podmienok, ktoré môžu podporiť dobrú úrodu. V tomto prípade očakávame zníženie kľúčovej sadzby na 7,5 % na zasadnutí centrálnej banky, Banky Ruska 16. septembra 2022.

Deflácia v Ruskej federácii v júli 2022 predstavovala 0,39 % po 0,35 % deflácii v júni, 0,12 % inflácie v máji, 1,56 % v apríli, 7,61 % v marci, 1 17 % vo februári a 0,99 % v januári. V januári až júli sa ceny v Rusku zvýšili o 10,98 %.