BRICS tvrdí, že nová mena môže byť ochranou pred všetkými obchodnými a finančnými sankciami

BRICS – Záujem o vstup do klubu prejavilo približne 20 krajín.

Krajiny BRICS požiadali špecializovanú banku bloku (Novú rozvojovú banku), aby poskytla usmernenia o tom, ako by mohla fungovať potenciálna nová spoločná mena vrátane toho, ako by mohla chrániť ostatné členské krajiny pred vplyvom sankcií, ako sú sankcie uvalené na Rusko.

Ministri zahraničných vecí Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Južnej Afriky sa  stretli v Kapskom Meste, aby diskutovali o tom, ako by blok mohol dosiahnuť väčší globálny vplyv a postaviť sa USA. Hoci nedospeli ku konečným záverom, používanie alternatívnych mien bolo jednou z hlavných tém diskusie.

Krajiny BRICS chcú zabezpečiť, “aby sme sa nestali obeťami sankcií, ktoré majú sekundárny vplyv na krajiny, ktoré nemajú nič spoločné s problémami, ktoré viedli k týmto jednostranným sankciám,” povedala po stretnutí novinárom Naledi Pandorová, juhoafrická ministerka medzinárodných vzťahov. Rusko však priamo nespomenula.

Návrhy posudzujú predstavitelia Novej rozvojovej banky. Tú zriadili krajiny BRICS s cieľom financovať projekty v oblasti infraštruktúry a udržateľného rozvoja v štátoch BRICS a rozvojových krajinách.

K ministrom BRICS sa pripojili kolegovia z krajín ako Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Egypt a Kazachstan. Na programe bolo aj výraznejšie rozšírenie. Približne 20 krajín má potenciál vstúpiť do bloku v rôznej miere.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na otázku o stretnutí so saudskou delegáciou uviedol len toľko, že otázka pristúpenia kráľovstva bola prerokovaná na pozadí širších rokovaní o tom, ako by mal blok rozšíriť svoje členstvo.

Skupine BRICS, ktorá v roku 2010 pozvala Južnú Afriku, sa nepodarilo zvýšiť jej prestíž. A to aj napriek tomu, že jej členovia predstavujú viac ako 42 % svetovej populácie a tvoria 23 % svetového hrubého domáceho produktu a 18 % obchodu, čo potvrdzuje tvrdenia o ich väčšom vplyve.

Perspektíva väčšieho počtu členov sa prvýkrát objavila na minuloročnom samite v Číne a 13 krajín oficiálne požiadalo o členstvo, pričom najmenej sedem ďalších prejavilo záujem.

Toto stretnutie je predvojom samitu hláv štátov BRICS, ktorý je v súčasnosti naplánovaný na 22. – 24. augusta v Johannesburgu.