Kazachstan: pilotný projekt digitálnej meny tenge

ALMA ATA – Predseda Centra pre rozvoj platobných a finančných technológií národnej banky Binur Žalenov povedal, že digitálne tenge by mohlo pomôcť znížiť korupciu. O realizácii tohto pilotného projektu sa podľa neho rozhodne koncom tohto roka, uvádza tlačová agentúra Kazinform.

„Tento projekt je v pilotnej fáze, ide podľa nášho plánu. Do konca tohto roka musíme vypracovať rozhodnutie o potrebe zavedenia digitálneho tenge. Na vypracovanie tohto riešenia je potrebná komplexná štúdia ekonomických a technologických aspektov. Teraz sme v technologickej pilotnej fáze. Pilotný projekt sa uskutoční v októbri tohto roku. Na základe jeho výsledkov približne v decembri oznámime naše rozhodnutie širokej verejnosti. To znamená, že vypracujeme komplexné rozhodnutie o tom, či ekonomika v zásade potrebuje digitálny tenge. Nemáme za úlohu to zavádzať pre to, aby sme to zaviedli. V prvom rade sa zameriavame na spotrebiteľov,“ povedal.

Metodika hodnotenia pilotných dát a rozhodovania o osude digitálneho tenge bola podľa neho vyvinutá v spolupráci s Bankou pre medzinárodné zúčtovanie a svetovými odborníkmi.

Binur Žalenov dodal, že digitálne tenge, ak bude implementované, sa stane treťou formou národnej meny Kazachstanu spolu s hotovostnými a bezhotovostnými peniazmi. Poznamenal, že na to je potrebné upraviť legislatívu, aby sa predpísala definícia digitálneho tenge: jeho stav, model fungovania, požiadavky na informačnú bezpečnosť.

„Digitálne tenge môže podľa nášho názoru výrazne zvýšiť dostupnosť bezhotovostných platieb v celej krajine, a to predovšetkým vďaka tomu, že sa nimi dá platiť offline bez prístupu na internet.

Má tiež významný potenciál pre rastúce inovácie na trhu. Digitálne tenge, ako token (účtovná jednotka, ktorá nie je kryptomenou, navrhnutá tak, aby predstavovala digitálny zostatok v nejakom aktíve, funguje ako „náhrada cenných papierov“ v digitálnom svete), môže byť naprogramovaná pre určité scenáre, vytvárať nové finančné služby. A, samozrejme, existuje veľký potenciál na zlepšenie efektívnosti vládnych platieb. Hovoríme o tom, že digitálne tenge zabezpečí transparentnosť, cielenie a pod. Chcel by som upozorniť, že digitálne tenge nebolo vytvorené preto, aby bolo

Binur Žalenov poznamenal, že digitálny tenge bude dostupný prostredníctvom aplikácie komerčných bánk a platobných organizácií.

„Národná banka nemá v úmysle priamo spolupracovať so spotrebiteľmi. Poskytujeme iba infraštruktúru a celú takzvanú „poslednú míľu“ urobia oprávnení účastníci,“ povedal.

Odpovedal aj na to, či je obyvateľstvo pripravené prejsť na digitálne tenge.

„Našou úlohou je zabezpečiť, aby tento prechod bol pre spotrebiteľa bezproblémový. Po prvé, vždy zachováme právo spotrebiteľa používať hotovosť, bezhotovostne alebo digitálne, bez toho, aby sme kohokoľvek nútili. Po druhé, spotrebitelia, či už používajú digitálne tenge alebo bezhotovostne, by nemali cítiť rozdiel… Táto úloha by sa mala riešiť v spolupráci s účastníkmi trhu. Ich úlohou je pracovať so svojimi klientmi. Našou úlohou je poskytnúť pohodlnú, správnu a bezpečnú infraštruktúru,“ dodal Žalenov.

Už skôr odborník vysvetlil , čo pre Kazachstancov znamená zavedenie digitálneho tenge.