AFISP: proti nepravde v zverejnených tvrdeniach

BRATISLAVA –   Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFIPS) podnikne všetky potrebné právne kroky na zabránenie poškodzovania jej dobrého mena. Finančným novinám poskytla stanovisko AFISP.

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) zásadne odmieta tvrdenia a osočovanie spoločnosti SOPHISTIC Pro Finance, a.s., na svoju adresu a považuje ich za osobné neodborné a lživé postoje zástupcu tejto spoločnosti. „Ohradzujeme sa voči nepravdivým tvrdeniam spoločnosti SOPHISTIC Pro Finance, a.s., a podnikneme všetky právne kroky na zabránenie poškodzovania dobrého mena Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov,“ uviedol predseda predstavenstva AFISP Martin Lancz.

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov dôsledne monitoruje obchodné aktivity svojich členov. Sprostredkovanie podnikových dlhopisov, s ktorými je spojené 100-percentné riziko straty až do lehoty ich splatnosti, sa vykonáva na základe zmluvy s obchodníkom s cennými papiermi. Z členov AFISP sprostredkovala dlhopisy spoločnosť Balington, s.r.o., dva kusy svojim klientom a spoločnosť DELUVIS, s.r.o., patriaca do skupiny ARCA v širokom rozsahu. Nikto ďalší z členov asociácie distribúciu týchto dlhopisov nevykonal.

Členovia asociácie vyhodnotili tento produkt ako vysoko rizikový a jeho distribúciu sami odmietli. Spoločnosť SOPHISTIC Pro Finance, a.s., teda zámerne zavádza, ak hovorí o viacerých členoch.

Program ochrany finančných spotrebiteľov je dlhodobým programom našej asociácie od jej vzniku a svojim členom dávame odborné odporúčania, ktoré sa premietajú už štrnásť rokov do skvalitňovania podmienok profesionálneho plnenia zákonných povinností.

Na riziká spojené s podnikovými dlhopismi a obzvlášť s dlhopismi a zmenkami skupiny ARCA sme upozorňovali od vzniku vnútorných rozporov v tejto skupine a s ohľadom na ich hospodárske výsledky celým radom vyjadrení predsedu predstavenstva Martina Lancza.

Zástupca spoločnosti SOPHISTIC Pro Finance, a.s. zámerne ignoruje vo svojom útočnom postoji všetky nami publikované varovania v médiách, a to tak tlačových i internetových, vrátane sociálnych sietí. Zásadne odmietame tento osočujúci, manipulatívny a neodborný postoj v záujme zviditeľnenia sa. Spolu so zástupcami Národnej banky Slovenska sme pritom už pred rokom iniciovali odbornú diskusiu na túto tému a tá vyústila do odborného workshopu minulý mesiac. Takisto budeme pokračovať spoločne v príprave príslušných usmernení pre distribúciu podnikových dlhopisov. To je naša kompetencia a podstata pôsobenia na finančnom trhu. Funkcie asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov sú zrejmé každému odborníkovi.