Kamera! Beží… alebo niekoľko múdrostí majstra

Chcete vedieť kto je to kameraman? A ako sa kameruje? Pýtala sa ma o niekoľko rokov mladšia sestra. S obľubou si vymýšľala slová typu česák, alebo lízak. Odpoveď na otázku ako by sa malo nie filmovať prináša publikácia Antona Szomolányiho, ktorú vydalo vydavateľstvo Citadella. Jej titul znie. Kamera ! Beží alebo niekoľko múdrostí ako tvoriť pohyblivý obraz. 

Ako hovorí majster kamery Sozomolányi, pri snahe o filmovú tvorbu nie je dôležitá len kreativita. Koniec-koncov hocikto z nás môže mať nápad. Dôležité je vedieť ako ho preniesť na filmové plátno, či obrazovku. “Mnoho talentovaných ľudí sa nechce naučiť techniku a zručnosti, ktoré sa však na rozdiel od kretivity, dajú naučiť, píše autor.  Kniha je rozčlenená na dvadsaťosem kapitol, ktoré prinášajú všetko to, čo je potrebné, aby ste sa stali filmárom.

Anton Szomolányi nie je neznámy ako kameraman, ale aj V roku 1988 absolvoval študijný odbor filmová a televízna kamera na FAMU v Prahe. Už počas štúdia spolupracoval s Art centrum Praha, kde sa podieľal na tvorbe audiovizuálnych projektov. V rokoch 1990 až 1996 pôsobil v slobodnom povolaní ako kameraman . V rokoch 1992 až 2001 bol spolumajiteľom a riaditeľom produkčných spoločnosti Tonigo Films, od roku 2001 do roku 2009 aj spoločnosti Ideas Film.

V rokoch 1993 a 1994 prednášal na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulte UK v Bratislave, od roku 2001 na Akadémii Umení v Banskej Bystrici, v roku 2006 ukončil doktorandské štúdium, v roku 2008 sa habilitoval za docenta a bol vymenovaný za mimoriadneho profesora. Bol dekanom FTF VŠMU v Bratislave, dnes prednáša na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy.