Estónsko: od roku 2025 daň z motorových vozidiel

TALLIN – Estónska vláda schválila návrh zákona o dani z motorových vozidiel, informovali estónske médiá.

“Cieľom dane z motorových vozidiel je znížiť používanie automobilov, najmä v mestách, a orientovať ľudí na ekologicky čistejšie spôsoby dopravy,” povedal minister financií Mart Vyrklaev.

Podľa neho “estónsky vozový park je z hľadiska emisií oxidu uhličitého takmer najznečisťujúcejší a najstarší v Európe” a zatiaľ čo priemerný vek áut v Európskej únii je 12 rokov, v Estónsku je to 17 rokov.

“Podľa údajov o registrácii boli v roku 2022 najviac znečisťujúce autá v EÚ zakúpené v Estónsku. Okrem toho máme viac vozidiel na osobu, ako je regionálny priemer,” povedal minister.

Vyrklajev tiež odôvodnil zavedenie novej dane potrebou doplniť štátny rozpočet.

Daň nadobudne účinnosť od roku 2025, pozostáva z dvoch častí: dane z motorových vozidiel a registračného poplatku. Jej výšku budú ovplyvňovať emisie vozidiel a v prípade nákladných vozidiel sa bude zohľadňovať aj ich hmotnosť.

Výnimky sa budú týkať špeciálnych služobných vozidiel, vozidiel upravených pre osoby so zdravotným postihnutím a vozidiel oslobodených od dane na základe dohôd so zahraničím.