Zarathustra slobodná voľba medzi dobrom a zlom

Iránsky prezident Hassan Rouhani povedal, že za súčasných podmienok svet potrebuje morálne učenie Zarathustru viac ako v minulosti. Obdobie založenia zoroastrizmu je sporné. Ešte donedávna sa predpokladalo, že tento vznik pripadá na  obdobie  okolo roku 600 pred našim letopočtom na území strednej Ázie. Predpokladá sa, že to bolo na území dnešného Uzbekistanu,

Filologický  rozbor najstarších posvätných textov ukazuje, že jeho počiatky siahajú až do druhého tisícročia pred našim letopočtom, prípadne ešte ďalej. To činí zo zoroastrizmu najstaršie monoteistiké náboženstvo. Zoroastrizmus sa najúspešnejšie ujal v Iráne  a v niektorých častiach Afganistanu. Tieto územia boli obývané Protoiráncami, ktorí tu zostali pri presune kmeňov do Indie. O ich pôvodnom náboženstve sa nezachovalo veľa poznatkov, ale z podobností védskeho náboženstva so zoroastrizmom sa dá usúdiť, že védy, ako aj zoroastrizmus čerpajú z rovnakého prameňa. Do zoroastrizmu prenikajú mená niektorých pôvodných božstiev , ibaže zohrávajú inú úlohu. Napríklad protoiránske označenie pre bohov, dévovia nadobúda v posvätnom spise Avesta význam pre označenie démonov.

“Dobré myšlienky, dobré slová a dobré skutky – jedným z hlavných učenia, ktoré by sa malo upozorniť na svete,” – napísal Rouhani  v oficiálnym liste 11. Svetového kongresu zoroastrizmu  v Austrálii. “To ukazuje, že naše akcie a vzťahy sú závislé od našich myšlienok,” – dodal.

“Musíme najprv zmeniť svoje myšlienky, pretože jediný spôsob, ako dosiahnuť dobrý slová a dobré skutky – to je dobrý nápad,” – povedal prezident Iránu Rouhani, napísala agentúra Fars News. Tieto princípy vždy rešpektujú Iránci  a z nich sa  vytvoril základ iránskej filozofie, ktorá potom zrodila tak veľké osobnosti, ako Avicenna a Suhrawardi, píše sa v správe.

Slovo Zaratustra slúžilo na označenie pre recitátora posvätných textov. Zaratustru pravdepodobne nenapĺňalo poslanie texty iba recitovať. Túžil po dosiahnutí vlasnej mystickej skúsenosti, po videní vlastných vízií. Tieto vízie sa mu skutočne podarilo dosiahnuť, a tak ich začal sám zapisovať v hymnických veršoch, Avestách (napomenutiach). Autentické Avesty, spísané Zaratustrom sa nám nedochovali celé. Za Zaratustrovi vlastné sa považujú iba dve najstaršie, a síce Jasna  a Gáthy. Zaratustrova reforma spočíva v tom, že vyhlásil staré protoiránske božstvo Ahura-mazdá, ktorý v starom náboženstve zastával funkciu múdreho, spravodlivého vládcu života, za jediné, najvyššie božstvo, Ahura Mazdu. Zaratustra tvrdil, že sa mu zjavil vo vízii ako dobré, spravodlivé božstvo, ktoré odmeňuje dobro a trestá zlo. Ahura Mazda je zároveň najvyššou pravdou, je nesmrteľný a nedeliteľný.