INFOSTAT: návrat Slovenska z recesie bude kopírovať krivku W

BRATISLAVA – Na základe vývoja výkonnosti slovenskej ekonomiky v treťom a štvrtom štvrťroku 2020 možno konštatovať, že trajektória, pozdĺž ktorej sa hospodárstvo vráti z recesie spôsobenej globálnou pandémiou bude iná ako v roku 2009, kedy mala tvar písmena U. Bude mať podobu písmena W.

Konštatujú to analytici Inštitútu informatiky a štatistiky (INFOSTAT Ján Haluška a Branislav Pristáč v krátkodobej predpovedi vývoja slovenskej ekonomiky

“Pred tromi mesiacmi sme uviedli, že by mala mať tvar písmena W, pričom sme očakávali, že rast agregátneho dopytu, a tým aj výkonnosti hospodárstva, sa obnoví už na začiatku roka 2021. V novembri 2020 sme totiž odhadovali, že agregátny dopyt vzrastie v 1. štvrťroku 2021 o 3,6% a tvorba reálneho HDP sa zvýši o 2,8%,” napísali autori.

Podľa Halušky a Pristáča sa javí návrat výkonnosti hospodárstva k rastu podľa profilu písmena W po troch mesiacoch stále ako možný. Avšak v kontexte revízií prognóz vývoja vonkajšieho dopytu v tomto roku a zhoršujúceho sa stavu domácej ekonomickej klímy, k čomu došlo opakovane v januári i februári 2021, sa obnovenie rastu agregátneho dopytu už v 1. štvrťroku 2021 javí ako málo pravdepodobné. Možno to očakávať najskôr na konci horizontu krátkodobej predikcie, teda v druhom štvrťroku 2021. A to v prípade, že prebiehajúc druhá vlna globálnej pandémie podmienky pre chod hospodárstva výraznejšie neskomplikuje.

Zatiaľ čo v prvom štvrťroku 2021 by agregátny dopyt i výkonnosť hospodárstva mali podľa aktualizovaného odhadu zaznamenať na medziročnej báze viac-menej nulový rast, v 2. štvrťroku 2021 by mal byť ich rast relatívne silný. Očakávané zastavenie ich poklesu v 1. štvrťroku 2021 i rast v 2. štvrťroku 2021 však bude v rozhodujúcej miere súvisieť s vplyvom bázického efektu.

“Na základe uvedených predpokladov odhadujeme, že zásluhou rastu agregátneho dopytu v prvom polroku 2021 o 7,4% sa tvorba reálneho HDP zvýši o 3,2% (vždy v priemere). Rast úhrnnej cenovej hladiny v hospodárstve by sa teda mal spomaliť z 2,5% v 1. polroku 2020 na 2,0% v prvom polroku 2021(vždy v priemere). To znamená, že tvorba nominálneho HDP by sa mala zvýšiť v prvom polroku 2021 o 5,3% a dosiahnuť 44,8 mld. €,”píšu autori.

Odhad rastu výkonnosti hospodárstva a vývoja úhrnnej cenovej hladiny v hospodárstve v horizonte krátkodobej predikcie je potrebné vnímať v kontexte prevažne negatívnych rizík. Hlavným z nich je ďalší priebeh globálnej pandémie a jej dopad na hospodársky vývoj u nás a v krajinách, ktoré sú našimi hlavnými obchodnými partnermi. Ich vplyv môže mať dopad na vývoj vonkajšieho aj domáceho dopytu (vrátane vývoja cien) v horizonte predikcie.