Export Slovenska je oproti vlaňajšku po siedmich mesiacoch opäť v poklese, naďalej zostáva na úrovni ako pred pandémiou

BRATISLAVA – Obchodná bilancia bola už tretí mesiac po sebe záporná. Deficit zahraničného obchodu v septembri 2021 dosiahol 76 mil. eur, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ale znížil o približne 39 %.

V septembri 2021 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 7 mld. eur, pri medziročnom poklese o 5,9 %. Za rovnakým obdobím pred pandémiou (oproti septembru 2019) zaostával len o 0,3 %. Z desiatich tried SITC v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast šesť z nich a súčasne šesť tried prekročilo aj septembrové hodnoty spred pandémie.

Pokles exportu bol ovplyvnený výrazným, takmer pätinovým medziročným prepadom v triede Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj automobilový priemysel. Automobilky však v posledných mesiacoch minulého roka dosahovali najvyššie hodnoty vývozu za posledné desaťročie, pretože dobiehali výpadky z prvej vlny pandémie a tento rok obmedzujú výrobu problémy s nedostatkom polovodičov. Preto medziročný pokles bol až na úrovni 18,9 %. Oproti hodnotám pred pandémiou zaostával objem vývozu v tejto triede o 6,6 %. Vyššie prepady zaznamenal na trhoch mimo štátov EÚ ako s členskými krajinami EÚ.

Výraznejší prepad celkového vývozu tovaru zo Slovenska korigoval zvýšený export druhej najobchodovanejšej triedy Trhové výrobky (SITC 6), kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo a pod. Medziročne bol vyšší o tretinu a zároveň o takmer 27 % prekročil aj hodnoty spred pandémie.

Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 6,5 % na 7,1 mld. eur. Rast importu sa však spomaľuje už piaty mesiac. Pri dovoze tovaru na Slovensko vykázalo medziročný rast osem tried z desiatich, rovnako ich osem prekonalo aj hodnoty spred pandémie. Najvyšší pokles dovozu vykázala v septembri trieda Stroje a prepravné zariadenia.

Saldo zahraničného obchodu bolo naďalej pasívne v objeme 75,8 mil. eur. V porovnaní s augustom sa ale schodok znížil o 39,4 %. Pred dvoma rokmi (pred pandémiou) bolo saldo v pluse nad úrovňou 130 mil. eur.