India zväčšuje dovoz ropy z celého sveta

DILÍ – India doviezla v januári až júni 130,4 milióna ton ropy, čo je o 17,2 % viac ako v rovnakom období roku 2022, uviedlo ministerstvo obchodu.

V júni predstavoval dovoz 18,888 mil. ton ropy. V máji krajina nakúpila 22,081 mil. ton. Medzimesačný pokles dovozu tak predstavoval 14,5 %. Oproti júnu 2022 sa dodávky znížili o 5,3 percenta.

Trojica najväčších dodávateľov sa už 13 mesiacov (od júna 2022) nemení: Rusko dodalo 7,618 mil. ton (-14,7 % oproti máju, 2,4-násobne viac oproti júnu 2022), Irak – 3,846 mil. ton (-4,7 % medzimesačne a -29,7 % oproti júnu 2022), Saudská Arábia – 2,485 mil. ton (-8 % medzimesačne a -18,5 % oproti júnu 2022).

Dovoz ropy do Indie v tonách.

Krajina jún 2023 jún-január 2023
RUSKÁ FEDERÁCIA 7 618 341,95 44 541 321,78
IRAK 3 846 463,77 25 242 057,79
SAUDSKÁ ARÁBIA 2 485 332,77 20 119 054,14
USA 913 517,53 6 658 875,31
SAE 707 266,00 7 458 071,79
MALAJZIA 556 279,62 1 465 838,52
ANGOLA 537 569,84 2 223 930,05
MEXIKO 425 290,56 2 346 181,78
EKVÁDOR 393 202,12 957 252,82
KATAR 320 711,46 1 665 658,60
KONGO 255 975,95 532 031,66
KUVAJT 200 768,00 4 981 271,41
KÓREA 192 450,18 1 631 801,54
GRÉCKO 180 198,72 2 168 366,84
TURECKO 95 236,07 1 180 752,16
BRAZÍLIA 92 872,00 1 264 707,31
EGYPT 66 907,61 694 931,81
Celkom 18 888 384,16 130 402 828,74

Prameň: Ministerstvo obchodu Indie.