I. Mikloš: prepad Slovenska v rebríčkoch a indexoch

Slovensko je stále považované za jednu z úspešných transformujúcich sa postkomunistických ekonomík. Viedli k tomu najmä dve reformné obdobia počas rokov 1990-1992 (posledné dva roky Československa a spoločné federálne reformy) a najmä reformy počas dvoch vlád Mikuláša Dzurindu (1998-2006). Dzurindove vlády okrem toho zabezpečili ďalší nevyhnutný predpoklad úspechu – dobehnutie integračného manka spôsobeného Mečiarovými vládami a vstup do EÚ v prvej skupine jej rozšírenia. Napísal to dnes bývalý podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš na stránke European Business Conferences Group v článku pod titulom Kde je a kam smeruje slovenská ekonomika. 

Ivan Mikloš hovorí o tom, že za čias vlád Roberta Fica klesla pozícia Slovenska v rebríčkoch, ktoré zostavujú rôzne inštitúcie. “Pozrime sa teraz na to, ako sa takáto politika prejavovala v našej konkurencieschopnosti a vezmime si na pomoc tri medzinárodné ratingy – Index globálnej konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra (Global Competitiveness Index), Index kvality podnikateľského prostredia Svetovej banky (Doing Business) a Index ekonomickej slobody Heritage Foundation (Index of Economic Freedom).
Uvedomujem si, že voči akýmkoľvek ratingom a rankingom je možné uplatniť rôzne výhrady, ale som presvedčený, že ukazujú minimálne trend, o to viac, ak sa v ňom zhodujú.
Nech sa páči, tu je zhrnutý výkon Fica a jeho vlád od roku 2006 až doteraz – v Indexe globálnej konkurencieschopnosti pád z 37. na 59. miesto, v Doing Business z 34. na 39. miesto a v Indexe ekonomickej slobody z 29. na 59. miesto.” napísal Ivan Mikloš.

Bývalý minister financií napísal, že najkomplexnejším z uvedených ukazovateľov je Index globálnej konkurencieschopnosti, ktorý posudzuje v každej krajine 114 rôznych ukazovateľov rozdelených do dvanástich oblastí.

“Ak sa na ne pozrieme podrobnejšie, tak obraz úpadku je ešte zrejmejší. V oblasti inštitúcií (teda v zásade kvalita a efektívnosť verejného sektora) sme klesli z 53. na 93. miesto, v kvalite vysokého školstva z 38. na 62. miesto, v efektívnosti a pružnosti trhov z 34. na 87. miesto a v inováciách zo 42. na 67. miesto. Kým korupciu považovali podnikatelia na Slovensku v roku 2006 za tretí najvážnejší problém poškodzujúci podnikateľské prostredie, počas Ficových vlád sa z toho stal problém najväčší. V korupcii a zvýhodňovaní zo strany vládnych predstaviteľov sme sa prepadli zo 71. na 130. miesto na svete, no najväčší prepad sme zaznamenali v oblasti trhu práce. V pružnosti trhu práce (hiring and firing practice) sme spadli z 15. miesta na svete na 118., ale ešte väčšie, rekordné zhoršenie sme zaznamenali v oblasti vplyvu zdanenia na motiváciu pracovať – prepad z 8. miesta na svete na 131, ” konštatuje Ivan Mikloš.
Podľa neho je Slovensko je stále montážnou dielňou, a to relatívne úspešnou montážnou dielňou. “Chvalabohu aj za to. Čo by za to dali na Ukrajine alebo v Srbsku. Vďaka dávno minulým reformám a integrácii do EÚ a eurozóny sme prilákali mnoho zahraničných investorov a reštrukturalizovali našu ekonomiku. Aby sme sa však z montážnej dielne zmenili na naozaj modernú ekonomiku, potrebovali by sme reformy, ktoré by zabezpečili zdravé a udržateľné verejné financie, efektívny verejný sektor, zlepšujúce sa podnikateľské prostredie, kvalitné školstvo, vedu a výskum. Čoraz viac budeme totiž odkázaní na rast ťahaný inováciami a ten sa nedá dosiahnuť bez vyššie uvedených reforiem,” uzavára Ivan Mikloš.