Problémy firiem s poukážkami na stravovanie

BRATISLAVA – Zrušenie poukážok na stravu zvýši náklady na administratívu firiem. Vyplýva to zo stanoviska Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). Finančným novinám ho poskytla jej hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) sa pozerá na prijaté zmeny v oblasti stravovania s obavami.  Vláda mala v rukách možnosť ako opäť dlhodobo vyriešiť všetky výhrady k fungovaniu stravných lístkov. Naopak, neriešenie viacerých rizík, na ktoré upozorňovali aj verejné inštitúcie, si podľa AZZZ vyžiada v budúcnosti opätovné otvorenie tejto témy.

Problémom je podľa AZZZ nárast administratívy vo firmách vďaka pridaniu voľby zamestnanca medzi stravnými lístkami a po novom finančným príspevkom. AZZZ navrhovala ponechať toto rozhodnutie na zamestnávateľovi. Možnosť voľby formy príspevku bude znamenať súbeh viacerých foriem vo firmách, teda vyššiu administratívu a náklady. To je presný opak deklarovaného cieľa vlády zjednodušovať podnikanie, a aj fungovanie tohto sociálneho benefitu.  „Tieto zmeny budú mať dopad na tisícky firiem a milión zamestnancov, pre podnikateľov zase nie sú známe podrobnosti, ako bude fungovať voľba zamestnanca. Keďže téma stravných lístkov nie je v čase ekonomických problémov vyvolaných koronakrízou tak dôležitá ako iné, považovali sme za najlepšie odložiť definitívne riešenie tejto problematiky na obdobie po zvládnutí pandémie na Slovensku tak, aby sa podnikatelia na zmeny vedeli pripraviť,“ dodáva Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.

Zmeny sa mali preto podľa AZZZ pripraviť tak, aby sa systém stravného na Slovensku zjednodušil a odbyrokratizoval, ale zároveň aj plnil svoju úlohu. Cestou k tomu je, podobne ako v iných krajinách EÚ, povinná elektronizácia príspevku, teda plošné ukončenie používania papierových stravných lístkov a ich nahradenia kartami, či aplikáciami. „Myslíme si, že vláda SR by mala po nejakom čase prehodnotiť systém príspevku na stravovanie. Už dnes je zrejmé, že dôjde k zvýšeniu administratívy, čo je opak toho, čo vláda deklarovala ako cieľ týchto zmien,“ dodáva Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.