Tržby maloobchodu sa v decembri 2020 rozkolísali

BRATISLAVA – V súhrne za celý rok 2020 sa tržby maloobchodu oproti roku 2019 znížili o 1,1 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR.  Klesli najmä predajcom v špecializovaných predajniach (o. i. zastrešujú predaj obuvi, textilu, drogérie). Hyper či supermarkety tvoriace najvýznamnejšiu zložku maloobchodu dosiahli rast tržieb o 5 %

Tržby v maloobchode boli v decembri 2020 medziročne nižšie o 0,6 %, opatrenia v rámci druhej vlny pandémie spôsobili prepady skôr menším a špecializovaným predajcom, hypermarketom a supermarketom tržby vzrástli. Zaujímavosťou je, že po novembrovom raste mali výrazný prepad tržieb špecializované obchody zamerané na kultúru a rekreáciu, kam patrí okrem iného, napríklad aj predaj kníh či hračiek. Na poslednú chvíľu sa pred Vianocami nakupovali skôr elektrospotrebiče, a naďalej dosiahli rast aj hobymarkety – tržby špecializovaných predajní pre domácnosť mali po slabšom novembri tržby medziročne vyššie o 7 %. Nárast tržieb bol aj v činnostiach, kam patrí internetový predaj.

Pokračoval pokles tržieb v predaji a oprave motorových vozidiel, v decembri sa medziročne znížili o 11,2 %. Po novembrovom poklese, v decembri znova vzrástli tržby vo veľkoobchode, a to o 6,4 %. Tržby v ubytovaní sa na konci roka 2020 prepadli medziročne o 72 %, výraznejší pokles zaznamenali len v apríli a máji. Prehĺbil sa aj pokles tržieb reštaurácií a pohostinstiev