Fake, falošná správa, polopravda, lož 3. diel

Blízky vzťah k falošným správam, polopravdám a lžiam má pojem internetovej žurnalistiky, ktorým sa označuje novotvarom clickbait. Je to pejoratívny termín pre obsah rôznych digitálnych médií. Pejoratívnosť  je slovo so záporným  expresívnym zafarbením, ktoré má hanlivý a zhoršujúci význam. Slovo môže byť pejoratívne samo osebe, alebo v určitom kontexte.

Obsah, vrátane titulku a ilustrácie sa vytvára len preto, aby spotrebitelia naň klikali. Čím viac klikov, tým drahšie sa predať  Titulok clickbaitu sa snaží vzbudiť pozornosť a zvedavosť čitateľa, Neposkytuje úplné informácie. Čitateľ preto musí kliknúť na ďalší link, ktorý vedie k ďalšiemu obsahu. Z historického pohľadu je technika clickbaitu odvodená z bulvárnej žurnalistiky, ktorá prezentuje málo známe alebo neznáme správy a využíva pozornosť budiace nadpisy vrátane zveličovania informácií, šírenia škandálov a senzácií.

Pretože cieľom “novinárskych” obsahov tohto typu nie je vyjadriť zmysel čo najlepším spôsobom, ale presvedčiť maximálny počet používateľov, ktorí sa dostanú na stránku s materiálom, titulky clickbitov zvyčajne nehovoria o podstate informačného dôvodu a pripúšťajú lož.  Titulok článku je konštruovaný takým spôsobom, aby zaujal čitateľa, ale aby nezverejnil podstatu informačnej agendy.  V obsahu je prítomný rozpor, ktorý sa snaží spôsobiť zmätok alebo emocionálnu reakciu čitateľa. Používajú zvolanie, ktorý apelujú na čitateľa. Napríklad “neuveríš”, alebo “konečne pravda o Jankovi Hraškovi,” “úplná pravda o korupcii”.

Titulky tohto typu vo väčšine zanedbávajú svoju hlavnú povinnosť, to znamená, že neinformujú a ani nevysvetľujú, ale slúžia vágnym iracionálnym emóciám občanov, brnkajú na kolektívnu apolitickú búrku a pohŕdajú zodpovednými ľuďmi.

Články používajú vo vetách veľa výkričníkov, otáznikov, trojbodiek. V obsahu je veľa epitetonov. Epiteton je tróp, básnický prívlastok. Umelecký jazykový prostriedok. Obrazné pomenovanie ktoré obsahuje citový (emocionálny) význam. Vyjadruje príznak podstatného mena. Napríklad to môže byť “horúco milovať”. Clickbaity používajú hyperbolizácii, čo je nič iné ako zveličovanie.

Hyperbola alebo zveličenie je slovné spojenie, vyznačujúce sa expresívnym, zveličovacím, významom. Zveličuje sa určitý rys s cieľom jeho emocionálneho alebo významového zvýraznenia. Napríklad to môžu byť “hrdé, vysočizné topole”. Clickbaity môžu obsahovať falošné správy o smrti, alebo alebo nešťastí, ktoré sa spájajú s verejne známou osobou. Materiály tohto typu sľubujú zisk, získanie lacných alebo bezplatných tovarov alebo služieb. Niekedy sľubujú, že sa keď sa preklikáte, dozviete tajomstvo, na základe ktorého zbohatnete.