Klub 500 odsudzuje chladnokrvný útok na premiéra, násilie nikdy nesmie byť odpoveďou na politické či ideologické nezhody

Klub 500 odsudzuje včerajší šokujúci a ohavný útok na predsedu vlády SR Roberta Fica. Takéto
neospravedlniteľné konanie je v civilizovanom demokratickom svete neprijateľné a je zároveň útokom na
samotné piliere demokracie. Ako spoločnosť musíme nájsť konsenzus a spoločne sa zjednotiť proti
akémukoľvek násilnému riešeniu.

Podnikatelia združení v Klube 500 pevne vystupujú voči akýmkoľvek formám násilia, ktoré v modernej
spoločnosti nemôžu mať miesto. Odsudzujeme tento ohavný čin, ktorý je smutným dôsledkom narastajúcej
atmosféry nenávisti a netolerancie v našej spoločnosti. Vyzývame politikov a občanov Slovenskej republiky k
väčšej tolerancii a rešpektu voči pluralite názorov. Násilie nikdy nesmie byť odpoveďou na politické či
ideologické nezhody.

Naša krajina čelí mnohým výzvam, ktoré môžeme prekonať len spoločne, v duchu vzájomného porozumenia
a tolerancie. Je nevyhnutné, aby sme sa ako spoločnosť zjednotili proti prejavom nenávisti a násilia a hľadali
riešenia založené na dialógu a spolupráci.

Premiérovi Robertovi Ficovi prajeme veľa síl a čo najrýchlejšie uzdravenie. Klub 500 mu drží palce a dúfame,
že sa čoskoro úplne zotaví, aby mohol pokračovať v službe našej krajine.

Vladimír Soták, predseda Klubu 500