Hypotéka: vykorisťovanie robotníkov a roľníkov

Hypotéka je peňažná pôžička, ktorú poskytujú kapitalistické banky na základe záložného práva, najmä na pôdu, stavby, budovy.

Hypotéka je nástroj vykorisťovania a zbankrotovania malých a stredných roľníkov. Takmer celý svoj príjem dávajú bankám na úroky. Ťažká ekonomická situácia núti pracujúcich roľníkov spadnúť do dlhovej pasce a takmer celý majetok založiť v bankách, čo nie zriedka vedie k zhabaniu ich majetku. Hypotéky niet v ZSSR a iných krajinách, ktoré sa rozvíjajú socialistickou cestou.

(Politická ekonómia 1982 Moskva Publikácia nemá ISBN)