Svatý: místo propušťené souložnice bere si jinou

PRAHA – V roce 1926 vydalo nakladatelství Ladislava Kunčíře první překlad díla Aurelia Augustinuse Vyznání. Finanční noviny publikují i dnes aktuální výňatek. 

Hlava XV – Místo propušťené souložnice bere si jinou: “Zatím se množili hříchy mé, a když žena, s níž jsem žil, byla jako překážka manželství odstraněna ode mne, mé srdce tolik na ni lpící bylo zasaženo, těžce poraněno  dlouho krvácelo. Vrátila se do Afriky, činíc slib Tobě, že nikdy nebude náležeti jinému muži a ponechávajíc syna naší lásky. Ale já bídník, nedovedl jsem následovati ani této ženy a nemoha snésti odkladu dvou let, kdy jsem měl pojmouti, o niž jsem se ucházel, našel jsem si jinou., ovšem ne jako manželku, poněvadž jsem nebyl milovníkem manželství, nýbž otrokem smyslnosti, abych doprovázen nepřetržitým návykem takořka zachoval a prodloužil buď nezměněnou nebo sesílenou nemoc mé duše až do stavu manželského. A nezahojila se rána zasazená odloučením první souložnice, nýbrž po palčivé prudké bolesti počala hníti; bolela sice méně, ale byla tím beznaděnější.”