Čikovský v Novom slove: hrdina socialistickej práce nemôže stratiť kontakt s ľuďmi a problémami

Týždenník Nové slovo prinášal pravidelne portréty zamestnancov, ktorí boli členmi Komunistickej strany Československa. Jeden z portrétov priniesol novinár Miloš Čikovský.

Jednokoľajka. Dlhá strieborná niť, ktorá spája ľudí, dediny a mestá. Pred mnohými rokmi natiahli takúto niť z Košíc do Čopu. Taj aj nácestná dedinka Veľký Horeš dostala jednokoľajku. Dedinku dokonca zapísali do zoznamu železničných staníc, pretože tu k jednokoľajke pridali druhú koľaj a tri výhybky.

Modrá Čapica.

Alexander Kočí ju nosí dvadsaťsedem rokov. Zdedil ju po otcovi. S tým dedičstvom to nebolo také jednoduché, pretože Alexandra  po skončení základnej školy prijali na stavebnú školu do Košíc. Vydržal tam len do Vianoc.

..

Výhybky a výhybkári.

Kedysi na jednokoľajke ich bolo zopár. Dnes na stovky. Začalo to pred tridsiatimi piatimi rokmi, keď republika súrne potrebovala obilie zo Sovietskeho zväzu. Vtedy sem pricestovali dvaja projektanti Ing. Hendel z riaditeľstva štátnych železníc v Košiciach a Ing. Pažout z Ministerstva dopravy v Prahe, aby neďaleko dedinky Čierna vyprojektovali novú stanicu.  Odvtedy sa prístavisko v Čiernej rozvetvuje do šírky ako košatý strom.  V spleti koľajníc, pospájaných stovkami výhybiek sa vyznajú len tí, ktorí zošúchali nejednu modrú uniformu. Sem patrí aj dozorca spádoviska Alexander Kočí, ktorý riadi posun pri zoraďovaní nákladných vlakov.

Zlatá hviezda.

Nosí ju od prvého mája tohto roku. Čestný titul hrdinu socialistickej práce mu udelil prezident ČSSR za výrazné pracovné úsilie a politickú angažovanosť v železničnej doprave.

Je to zásluha jednokoľajky, ktorá mu prirástla k srdcu, modrej čapice, ktorú zdedil po otcovi, posunovačov, ktorí ho obdarovali výučným listom, jeho usilovnosti a disciplinovanosti.  Jeho celoživotnej lásky k železnici a k železničiarom.

Tesne pred prvým májom mu jeden zo spolupracovníkov povedal: Ty už budeš veľký pán, len po schôdzach budeš chodiť a medzi nás neprídeš.

To sa nemôže stať, odpovedal Alexander Kočí. Ak dozorca spádoviska nemôžem stratiť kontakt s ľuďmi a problémami na zvážnom pahrbku. Len dovtedy budem hrdina, dokedy tu na kopci budem medzi svojimi.

Miloš Čikovský. Červenej dal zelenú. Rubrika komunisti. Nové Slovo č. 38. 23. Septembra 1982. strana 3.