PEVŠ: Michaylo Fedotov o správach o Donbase

PEZINOK – Na Prvej medzinárodnej konferencii “Sloboda žurnalistiky v kontexte práv človeka, nových technológií a medzinárodnej informačnej bezpečnosti”, doktorand Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy Mikhaylo Fedotov predstavil svoj pohľad na udalosti na východe Ukrajiny z hľadiska informácií v médiách.

Jeho pohľad vychádza z klasickej publikácie Harolda Dwighta Lasswella Technika propgandy v I. svetovej vojne. Inormácie o konferencii prinieslo mimoriadne vydanie časopisu Meždunarodnaya žizň.

Harolda Dwighta Lasswella Technika propgandy v I. svetovej vojne je jedna z prvých teórií o propagande v západnej politológii, pri vývoji ktorej bola použitá obsahová analýza a teórie z oblasti psychológie. Propaganda je definovaná ako „riadenie kolektívnych názorov prostredníctvom manipulácie so zmysluplnými symbolmi.“ Prístup vychádza z tézy o jednotnej reakcii na vplyv propagandy, ako aj z tézy o zraniteľnosti vedomia priemerného človeka.
Pán Harold Lasswell tvrdil, že ekonomická kríza alebo rastúci politický konflikt spôsobuje všeobecnú psychózu, a preto sa ľudia stávajú zraniteľnými aj voči hrubým formám propagandy. Keď priemerný človek denne čelí vážnym hrozbám, obráti sa na propagandu ako na zdroj útechy a spôsob, ako sa s hrozbou vysporiadať. V tejto súvislosti pán Harold Lasswell vypracoval nasledovné odporúčanie: riadenie propagandy v médiách by mala prevziať vedecká technokracia, anglicky „scientific technocracy“, ktorá bude selektovať informácie a tým čeliť nebezpečenstvám ohrozujúcim demokraciu.
V svojom príspevku Mikhaylo Fedotov analyzoval fungovanie médií v samozvaných republikách Luganská ľudová republika a Donecká ľudová republika, ale aj v zvyšných Kyjevom kontrolovaných častiach Donbasu.