Hnutie Republika sľubuje poľnohospodárstvu podporu, ale nevie za koľko peňazí, kde ich nájde

BRATISLAVA – Hnutie Republika v svojom programe sľubuje podporu poľnohospodárstva.

“Obnovu poľnohospodárstva a posilnenie potravinovej sebestačnosti chceme dosiahnuť nielen zastabilizovaním súčasných poľnohospodárskych subjektov (PPD, atď.), ale aj podporou nových, najmä mladých a rodinných farmárov, ” konštatuje politická strana v svojom programe.

Dodáva, že skonsoliduje rozdrobené pozemky, pomôžeme producentom zdravých potravín a posilníme ekologické hospodárenie. Nedovolí skupovanie slovenskej vody a pôdy cudzincami a používanie GMO na území SR. Namiesto toho zjednodušíme predaj z dvora a opäť legalizuje tradičný domáci chov.

Politická strana nehovorí o tom, aké mechanizmy využije pre podporu poľnohospodárstva. Voličov neinformuje koľko finančných prostriedkov na podporu použije a ani o tom, kde na to vezme  stave keď verejné financie majú veľké dlhy.