Priemerná cena sexuálnych služieb v SR je 100 eur

BRATISLAVA – Z analýzy súkromných inzerátov, ktoré ponúkajú sexuálne služby na Slovensku, vyplýva, že jedna hodina sexu stojí v priemere 100 eur za hodinu. O 10 % vyššie ceny sú vo verejných domoch.

Verejný dom, alebo nevestinec, vulgárnejšie slovo pochádzajúce z nemčiny / francúzštiny je bordel.  Je to budova alebo časť budovy v ktorej (prevažne) ženy ponúkajú sexuálne služby za odmenu, čo je prostitúcia. Na Slovensku sa prevádzkujú pod eufemistickým názvom, masážny salón alebo salón. Prostitúcia nie je legálnou službou. Skrýva sa za masáže tela. Kde a kedy a akej časti tela je vecou vzťahu medzi ponukou a dopytom. Niektoré verejné domy v ekonomicky vyspelých krajinách počas pandémie COVID – 19 skrachovali.

Na trhu individuálnych sexuálnych služieb vidieť, že ceny klesajú geograficky smerom zo západu na východ. Rozdiel medzi cenami na západnom Slovensku a východnom Slovensku dosahujú 20%. V inzerátoch súkromných a teda individuálnych prostitútok sú telefónne čísla. Okrem iného obsahujú ponuku sexuálnych služieb rôzneho druhu. Takmer žiadna ponuka sexuálnych služieb nehovorí o tom, že prostitútka sa preukazuje testom na COVID – 19, prípadne že by to vyžadovala od klienta. Ojedinelý prípad je v Bratislave. Ani v jednom inzeráte sa neponúka potvrdenie o očkovaní, alebo sa nevyžaduje od klienta.

Medzi základné služby patria tradičný sex, orálny sex, análny sex, ale aj sex s dvomi ženami, alebo s dvomi mužmi.

Autorky inzerátov upozorňujú: “Ceny sú pevné! Nezjednávaj ak ich nerešpektuješ, volaj inde. Robím len tie služby, ktoré sú spomenuté v inzeráte. Preto ťa prosím, nechci po mne niečo čo tu nemám uvedené. Ďakujem za pochopenie.”

V Slovenskej republike nie je prostitúcia legalizovaná. Prostitúcia , v latinskom jazyku pro-stituere zložené z pro a statuere – vystaviť dopredu, ukázať, odhaliť, je pohlavný styk alebo iné sexuálne úkony vykonávané za finančnú a/alebo naturálnu odmenu. Vyskytuje sa v každej kultúre a jej spoločenské hodnotenie závisí od kultúrnych, etických a náboženských hodnôt danej kultúry. Toto hodnotenie dodatočne podlieha častým premenám. Prostitúcia sa rozdeľuje na nedobrovoľnú prostitúciu a dobrovoľnú prostitúciu, ako aj na ženskú prostitúciu, mužskú prostitúciu a detskú prostitúciu.

 

Prostitútky sa objavujú už v Starom zákone. Tamar je biblická postava. Biblia uvádza tri ženy, ktoré sa volajú Tamar. O prvých dvoch sa vie pomerne viac, o tretej Biblia skoro nič neuvádza. Sú to Júdova nevesta, Dávidova dcéra a Dávidova vnučka.

Tamar bola nevesta Júda, štvrtého syna Jakuba (Izraela) a matka Fáresa a Zaru (Zéracha). Pôvodne bola vydatá za najstaršieho Júdovho syna Hera (Éra). Ten bol zlý a Boh ho zabil. Preto Júda povedal svojmu druhému synovi Onanovi, aby si vzal ženu svojho zosnulého brata za manželku, podľa švagrovského práva (tzv. levirátny zákon). Prvý syn, ktorý sa z takého manželstva narodí, je dedičom a “synom” nebohého brata. Ale Onan vedel, že potomok nebude jeho, preto semeno vždy zahubil vypustiac ho na zem. To, čo robil, bolo zlé v Božích očiach, preto Boh zabil i jeho.

Tamar mala teda právo vydať sa za tretieho Júdovho syna, Selu (Šelu). Sela (Šela) bol však ešte veľmi mladý, tak Júda poslal Tamar do jej rodičovského domu, aby tam bývala ako vdova, kým Sela (Šela) nevyrastie. Júda však nemal v úmysle dať jej za manžela aj Selu (Šelu), lebo sa bál, že aj ten zomrie. Keď neskôr zomrela Júdova manželka, Júda raz šiel so svojím priateľom strihať ovce do Tamny (Timny).

Keď Tamar videla, že Sela vyrástol a nestal sa jej manželom, zložila vdovské rúcho, zahalila sa závojom ako to robievali neviestky a sadla si vedľa cesty kadiaľ mal ísť jej svokor. Keď ju Júda uvidel, myslel si, že je to neviestka a vyspal sa s ňou. Ona si od neho vypýtala záloh. Následne otehotnela a porodila dvoch synov, dvojčatá Fáresa a Zaru (Zéracha).

Júda ju potom, ako mu ona poslala jeho zálohu zistil, že to s ňou sa stretol pri ceste a prijal ju podľa práva za svoju manželku. Je uvedená v rodokmeni Ježiša Krista.