Zahraničný obchod skončil po pol roku opäť jasne v pluse, najmä kvôli zvýšeniu vývozu automobilov

BRATISLAVA – Celkové saldo zahraničného obchodu ovplyvnil v máji 2022 aj nižší dovoz zemného plynu, ktorý ho posledné mesiace ťahal intenzívne nadol. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Takmer 30 % rast celkového dovozu aj vývozu tovaru bol najvyšší za ostatných 11 mesiacov.

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v máji 2022 podľa predbežných výsledkov hodnotu 9 mld. eur, pri medziročnom raste o 29,3 %. Rast vývozu pokračuje už siedmy mesiac a aktuálne bol najvyšší od mája 2021. Aj celkový dovoz tovaru sa zvýšil rovnakým tempom, a to o 29,3 % na 8,8 mld. eur. Medziročný rast hodnoty dovozu tak pokračuje plynule od februára minulého roka. Bilancia zahraničného obchodu s tovarom tak skončila s prebytkom 160,5 mil. eur. V rovnakom období minulého roka bol o 36,5 mil. eur nižší. Saldo bolo opäť aktívne po šiestich mesiacoch.