Čo je to súkromná vojenská spoločnosť vo svete

Súkromná vojenská spoločnosť (Private Military Company) je súkromná spoločnosť poskytujúca ozbrojené bojové alebo bezpečnostné služby kvôli finančnému zisku. PMC označujú svoj personál ako „bezpečnostných dodávateľov“ alebo „súkromných vojenských dodávateľov“.

Služby a odborné znalosti, ktoré ponúkajú PMC, sú zvyčajne podobné službám a odborným znalostiam vládnych bezpečnostných, vojenských alebo policajných síl, ale najčastejšie v menšom rozsahu. PMC často poskytujú služby na výcvik alebo doplnenie oficiálnych ozbrojených síl v službách vlád, ale môžu ich zamestnávať aj súkromné ​​spoločnosti na zabezpečenie bodyguardov pre kľúčových zamestnancov alebo ochranu firemných priestorov, najmä na nepriateľských územiach. Avšak dodávatelia, ktorí používajú ozbrojenú silu vo vojnovej zóne, môžu byť považovaní za nezákonných bojovníkov v súvislosti s koncepciou, ktorá je načrtnutá v Ženevských konvenciách a výslovne uvedená v zákone o amerických vojenských komisiách z roku 2006.

Služby súkromných dodávateľov sú využívané po celom svete. P. W. Singer, autor knihy Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, uviedol: “Z geografického hľadiska pôsobiavo viac ako 50 krajinách. Pôsobia na každom jednom kontinente okrem Antarktídy.” Singer poznamenal, že v 90. rokoch pripadalo na každého dodávateľa 50 vojakov a že pomer je teraz 10 ku 1. Poukázal tiež na to, že dodávatelia majú množstvo povinností v závislosti od toho, kto ich najíma. V rozvojových krajinách, ktoré majú prírodné zdroje, ako napríklad ropné rafinérie v Iraku, sú najímaní na stráženie oblasti. Najímajú sa aj na stráženie spoločností, ktoré uzatvárajú zmluvy na služby a rekonštrukčné práce, ako napríklad General Electric.