Slovensko: štátny dlh v roku 2028 bude 62 % HDP

BRATISLAVA – Pomer štátneho dlhu k hrubému domácemu produktu Slovenska sa podľa prognózy v rokoch 2023 až 2028 zvýši celkovo o 4,6 percentuálneho bodu.

Tvrdí to portál www.statista.com.

K tomuto celkovému nárastu nedochádza nepretržite, najmä nie v roku 2024. Odhaduje sa, že tento pomer bude v roku 2028 predstavovať 62,03 percenta.

Tu je znázornený hrubý dlh verejnej správy vo vzťahu k HDP krajiny. Podľa Medzinárodného menového fondu hrubý dlh pozostáva zo všetkých záväzkov, ktoré vyžadujú platbu alebo platby úrokov a/alebo istiny dlžníkom veriteľovi k dátumu alebo dátumom v budúcnosti. Na druhej strane HDP sa vzťahuje na celkovú hodnotu konečných výrobkov a služieb vyrobených počas roka.

Slovensko: Štátny dlh vo vzťahu k hrubému domácemu produktu (HDP) od roku 2018 do roku 2028 v %

2018 49,41
2019 47,98
2020 58,9
2021 62,19
2022 58,82
2023 57, 43
2024 57,38
2025 58,19
2026 59,57
2027 60,84
2028 62,03

Prameň: www.statista.com