Kyjev: schválili energetickú stratégiu do roku 2050

KYJEV – Stratégia predpokladá, že Ukrajina dosiahne uhlíkovú neutralitu v sektore energetiky do roku 2050.

Kabinet ministrov Ukrajiny schválil energetickú stratégiu Ukrajiny do roku 2050, ktorú odporučilo ministerstvo energetiky. Informovala o tom tlačová služba ukrajinského ministerstva energetiky.

“Dokument odráža ciele európskej Zelenej dohody a je založený na princípoch integrovaného prístupu k tvorbe a realizácii politík v energetickom sektore, čím sa vytvárajú podmienky pre udržateľný rozvoj ukrajinského hospodárstva,” uvádza sa vo vyhlásení.

Ukrajinský minister energetiky Herman Galuščenko zdôraznil, že príslušné ciele sa dosiahnu prostredníctvom rozvoja modernej a bezpečnej jadrovej výroby, obnoviteľných zdrojov energie, modernizácie a automatizácie prenosových a distribučných sústav.

Stratégia okrem iného zohľadňuje:

– Dôsledky totálnej vojny Ruskej federácie proti Ukrajine, posilnenie úlohy energetickej bezpečnosti a posilnenie udržateľnosti energetického systému.

– Výsledky pripojenia ukrajinského ECO k Európskej sieti prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) a prehĺbenie integrácie ukrajinského energetického systému do celoeurópskeho systému.

– Dostupnosť najnovších technológií (najmä výroba a využívanie vodíka na energetické účely, malé modulárne jadrové reaktory, zariadenia na skladovanie energie), technický vývoj v energetickom sektore, globálne trendy a inovatívne riešenia, požiadavky na environmentálnu bezpečnosť podľa predpisov EÚ a záväzky Ukrajiny.

– Medzinárodné záväzky Ukrajiny týkajúce sa energetickej účinnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií skleníkových plynov.

– Decentralizácia výroby elektrickej energie v celej krajine s cieľom zlepšiť udržateľnosť a spoľahlivosť dodávok energie.

Stratégia predpokladá, že Ukrajina dosiahne uhlíkovú neutralitu v energetickom sektore do roku 2050.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým povedal, že Ukrajina vytvorí nový decentralizovaný energetický systém, v ktorom bude hlavnú úlohu zohrávať energia z obnoviteľných zdrojov.

Podľa Zelenského Ukrajina v spolupráci s USA plánuje vyvinúť malé modulárne reaktory, ktoré pomôžu udržať energetický systém krajiny.

Podľa ukrajinského ministerstva energetiky je na obnovu energetického systému potrebných 11 miliárd dolárov. Výbor Najvyššej rady pre energetiku odhadol, že len na naliehavé opravy potrebuje náš energetický systém 1 miliardu USD.

Hlavnými smermi rozvoja ukrajinského energetického systému sú jeho obnova, decentralizácia a ďalšia integrácia s energetickým systémom EÚ, ako aj rozvoj zelenej energie.