Higgs: smrť je tovar politickej ekonómie strachu

PRAHA – Dnes je mimoriadne aktuálna kniha Politická ekonómia strachu z pera Roberta Higgsa, ktorá vyšla v roku 2006. Finančné noviny prinášajú úryvky z kapitoly Strach – základ politickej moci.

“Nemôžeme dôverovať ani jedincovi, ani davu a ani národu, že po vplyvom veľkého strachu budú premýšľať racionálne a ľudsky.” (Bertrand Russel: “Skládka intelektuálnych odpadov”).

Jedna z podkapitol nesie názov “tras sa o svoju dušu a plať dane svojim vládcom”

…Každá vláda, preto, skôr či neskôr, rozšíri silo svojho meča o silu modlitby, a tak vytvorí pevné spojenie trónu a oltára. Kňazi boli tí, ktorí vyrobili sväté texty vydávajúce sa za popisy toho, ako bol stvorený svet, ako Boh zveril moc do rúk panovníka a ako je kráľovská moc nevyhnutná pre blaho každého a tak ďalej…

…Naviac ľudia nemusia byť zastrašení nielen nadradenou silou vládcu, ale tiež nadprirodzenou autoritou. Slovami Harolda Bermana: “viera v posvätnosť ich osôb a divotvornosť ich moci.” prináša vládcom vyhrotené možnosti zastrašovania ľudí.

O čo viac ľudia veria v posmrtný život, kde sa môže zabudnúť na bolesti a strasti tohto života, tak kňazi majú privilegovanú pozíciu v predpisovaní toho, aký typ chovania v tomto čase zabezpečí jeho záujem  na zachovanie jeho možnosti byť spasený v budúcom živote. ….

Cieľom praktickej politiky je udržať obyvateľstvo v úzkosti a (a teda čakajúce na niekoho, čo by ho odviedol do bezpečia) pomocou hrozieb nekonečného radu strašiakov, z ktorých sú všetky len imaginárne. (H. L. Mencken).

Strach ako akýkoľvek produktívny zdroj sa riadi zákonom výroby. Tým nemôže uniknúť zákonu klesajúcej hraničnej produktivity: za určitým bodom, ako sú pridávané ďalšie dávky hrozieb, prírastok volania verejnosti po štátnej ochrane klesá. Keď vláda po prvý raz zakričí: Pozor vlk!, tak sa verejnosť vyľaká; po druhý raz menej, po tretí raz ešte menej.

Ak vláda vyťahuje túto kartu príliš často, tak preťaží vnímavosť verejnosti a potom, ľudia berú ďalšie pokusy vlády, aby ich opäť vyľakala na ľahkú váhu. ….

….Strach je tovar, ktorý sa znehodnocuje. Ako vypozoroval Machiavelli, “nálada davu je prelietavá, a… zatiaľ čo je ľahké ho o niečom presvedčiť, je ťažké ho v tomto presvedčení udržať.”

Pokiaľ sa predpovedané hrozby nenaplnia, ľudia začnú pochybovať či boli reálne. Vláda, sa vzhľadom k tomuto znehodnocovaniu, musí snažiť investovať do údržby, modernizácie a doplnení svojich zásob kapitálu strachu.”

…”Naviac Bamford vyhlásil, že vládni činitelia “sú do značnej miery úspešní, najmä kvôli nepretržitému vybubnovaniu strachu strachu a paranoje  (paranoja je jedným z ťažkých druhov psychózy, vyznačujúci sa bludmi, chorobnými predstavami ohrozenia a stihomamom – poznámka Finančné noviny) a nepoľavujúcu pravidelnosť ich útokov na ľudské páva.

Ten istý faktor pomôže vysvetliť synchrónne vytrubovanie hrozieb hromadnými oznamovacími prostriedkami, okrem toho že poslúžia ich vlastným záujmom tým, že pritiahnu obyvateľstva, spravodajské médiá si kupujú poistenie proti odplate zo strany štátu, keď vyhrávajú rovnakú pesničku, ak už vláda akýkoľvek program podnecovania strachu.

Profesor Robert Higgs sa narodil 1. januára 1944. Titul PhD. získal na John Hopkins Univestity v roku 1968. Pôsobil na viacerých renomovaných univerzitách. Je jedným z popredných svetových ekonomických historikov. Sústreďuje na na sféru vojny, hospodárskych kríz a rastu štátnej moci,