Globálna ekonomika ťažila z poklesu cien energií

NEW YORK – Podľa prognóz ekonómov by vďaka nižším cenám plynu mohla produkcia v Európe vzrásť o 1,5 %.

Svetová ekonomika sa už druhýkrát po roku opäť dostala pod vplyv nosičov energie. Tentoraz sú správy dobré. Klesajúce ceny ropy a plynu podporujú hospodársky rast, šetria peniaze spotrebiteľov, zvyšujú dôveru a znižujú tlak na vládne rozpočty.

Podľa prognóz ekonómov by vďaka nižším cenám plynu mohla produkcia v Európe vzrásť o 1,5 %. Svetová ekonomika sa už druhýkrát po roku opäť dostala pod vplyv nosičov energie. Tentoraz sú správy dobré. Klesajúce ceny ropy a plynu podporujú hospodársky rast, šetria peniaze spotrebiteľov, zvyšujú dôveru a znižujú tlak na vládne rozpočty.Ide o prudký zvrat na energetickom trhu po minuloročnom cenovom šoku, keď vypuknutie konfliktu na Ukrajine vyvolalo obavy z hlbokej recesie v Európe aj mimo nej.

Ekonómovia tvrdia, že klesajúce ceny energií čiastočne vysvetľujú neočakávane silné ekonomické údaje v tomto roku v USA a Európe. Podľa obchodného výskumu S&P Global, ktorý je ostro sledovaným ukazovateľom budúceho rastu, sú manažéri dodávateľských reťazcov na oboch stranách Atlantiku optimistickejší ako po mnoho mesiacov.

Neočakávaný zisk pre domácnosti, podniky a vlády kompenzuje vyššie náklady na pôžičky, keďže centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby, aby bojovali s rekordnou infláciou.

Barel ropy klesol od polovice minulého roka o viac ako tretinu, zo 121 USD na približne 77 USD, čo je pod predvojnovú úroveň, keď sa trhy prispôsobili západným zákazom ruských dodávok. Uľahčilo to aj uvoľnenie ropy z núdzových zásob. Niektorí ekonómovia varovali, že otvorenie čínskej ekonomiky vyženie ceny ropy, no zatiaľ sa tak nestalo.

1. Obr 

V Európe základné veľkoobchodné ceny plynu od minulého leta klesli takmer o 90 %, čím sa dostali na najnižšiu úroveň od roku 2021, a to vďaka teplejšiemu počasiu, úsporám energie a zvýšenému dovozu. Energia je súčasťou takmer všetkých tovarov a služieb, a preto má veľký význam, aj keď vyspelé krajiny od 70. rokov 20. storočia znižujú spotrebu energie na jednotku výkonu.

“Je ťažké preceňovať dôležitosť tohto z makroekonomického hľadiska pre Európu,” povedal Neil Shearing, hlavný ekonóm Capital Economics, Londýn.

Vplyv na produkciu bol znásobený stovkami miliárd dolárov dotácií, ktoré vlády poskytli minulý rok, aby zmiernili údery pre domácnosti a podniky. Dotácie zmiernili vplyv rastu cien a následne ich následného poklesu na energetické produkty. Vplyv na výrobu bude preto podľa Shearinga predstavovať približne polovicu skutočnej úspory nákladov.

“Očakávania pomerne hlbokej recesie boli nahradené očakávaniami miernejšej, miernej a krátkodobej recesie,” dodal.

Podľa Capital Economics a Berenberg Bank by stimuly v energetickom sektore mohli zvýšiť produkciu v eurozóne približne o 1,5 %, čo je približne rovnako ako ročný rast. Berenberg očakáva, že ekonomika eurozóny v tomto roku porastie o 0,7 % v porovnaní s októbrovým poklesom o 1,3 %. Podľa ekonómov z toho budú profitovať aj USA, no v menšej miere.

Dve strany tej istej mince

V posledných mesiacoch sa dôvera spotrebiteľov na oboch stranách Atlantiku výrazne zotavila, čím sa vyrovnal minuloročný pokles. Ekonómovia tvrdia, že by to mohlo naznačovať, že domácnosti počas pandémie míňajú viac zo svojich úspor, čo ďalej podporuje ekonomický rast.

Podľa Holgera Schmiedinga, hlavného ekonóma Berenberg Bank, dôvera európskych domácností a podnikov utrpela minulý rok rovnako ťažko ako disponibilný príjem domácností.

V Taliansku, ktoré je silne závislé od dovozu plynu, maloobchodné tržby v januári oproti decembru vyskočili o 1,7 %. Ide o jednu z najrýchlejších mier rastu od mája 2020, keď sa ekonomika znovu otvorila po zablokovaní v dôsledku pandémie. Podľa nemeckého Federálneho štatistického úradu sa produkcia v energeticky náročných odvetviach krajiny v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšila o 6,8 % po tom, čo vlani klesla o pätinu.

“Nárast cien plynu a obavy z nedostatku plynu minulé leto a zimu viedli minulý rok k stagnácii v eurozóne,” povedal Schmieding. “Teraz vidíme odvrátenú stranu tohto šoku.”

Na rozdiel od Európy, kde rastúce ceny energií znamenajú presun peňazí od miestnych k cudzincom, sú USA čistým vývozcom energie. Rast cien má teda zmiešané dôsledky: peniaze prúdia z amerických domácností do amerických energetických spoločností a ich akcionárov.

Domácnosti však míňajú častejšie ako producenti ropy, čo znamená, že dokonca aj v USA vyššie ceny ropy nakoniec utlmia rast. Podľa Morgan Stanley zdvojnásobenie ceny ropy v priebehu roka kumulatívne znižuje reálne výdavky domácností o 3,7 %.

Naopak, nižšie ceny benzínu v druhej polovici minulého roka kompenzovali efekty vyšších úrokových sadzieb v rovnakom období uvoľnením disponibilného príjmu, uviedla banka.

V mnohých krajinách vlády rozšírili podporné opatrenia nad rámec dotácií na jednotku spotrebovanej energie, vrátane hotovostných prevodov. V Spojenom kráľovstve dostávajú domácnosti od vlády pevnú platbu vo výške 400 GBP, čo zodpovedá približne 480 USD. Vo Francúzsku vláda rozšírila kategórie dane z príjmu, aby zvýšila disponibilný príjem.

Hlavné centrálne banky sa snažia zistiť, o koľko ešte zvýšiť úrokové sadzby. Klesajúce ceny energií majú pozitívne aj negatívne stránky. Na jednej strane to umožňuje znížiť všeobecnú úroveň inflácie. V dôsledku toho sa odbory môžu dostať pod tlak, aby akceptovali nižšie zvyšovanie miezd, aby sa znížila korelácia medzi rastom miezd a cenami.

Na druhej strane nižšie ceny energií pôsobia ako znižovanie daní, ktoré podporujú spotrebiteľské výdavky, čo by mohlo zvýšiť inflačné tlaky mimo energetického sektora.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.