Generácia Y: sex s robotom je prejavom nevery

Tisícky amerických mileniánov je vytlačených z trhu zoznamovania s partnermi. Tretina generácie je podľa výskumu zverejnenom na portáli SinglesInAmerica.com sú osamotení proti svojej vôli. 

Generácia Y , anglicky Millennials, čo sú v preklade Deti milénia, je demografická kohorta, ktorá nasleduje po Generácii X , niekedy nazývanej aj „generácia MTV“.

Pojem „Generácia Y“ sa prvý raz objavil v auguste 1993 v magazíne Advertising Age, pričom opisoval generáciu detí narodených v roku 1985 až 1995. Dnes už často označuje aj generáciu narodenú v začiatkoch 80. rokov 20. storočia a od polovice 90. rokov po prvé roky po roku 2000.

Partnerov si nemôžu nájsť jednoducho preto, lebo nemajú peniaze. Podľa údajov, finančná stabilita, im prekáža možnosti nájsť si druhú polovičku. Namiesto sú netení šetriť. Štvrtina respondentov dokonca vyhlásila, že by sa bola schopná zaoberať sexom s robotom, ktorý sa podobá na človeka. Polovica z nich to považuje prejav nevery.

Spomedzi opýtaných 52 % tvrdili, že mali sex na jednu noc. Takmer tretina respondentov tvrdí, že sa budúcich partnerov budú pýtať nebudú pýtať na minulých partnerov. Za hlavné príčiny rozchodov povazuje 68% zlú hygienu, 45 % nepríjemný zovňajšok, 43 % lenivosť, 41 % neexistenciu zmyslu pre humor, 39% citovú závislosť.

Na výskume sa podieľalo 5 000 mladých respondentov. Štatisticky primerný respondent sa o budúcnosti vzťahov baviť po štyroch mesiacoch známosti.

Generácia Y sú z väčšej časti deti rodičov, ktorí sa narodili v povojnových rokoch, tzv. „baby boomerov“, a starších členov Generácie X. V dôsledku prirodzeného nárastu pri pôrodnosti v 80. a 90. rokoch, vplyvom odozvy z počtu členov generácie ich rodičov, sa zvyknú nazývať aj „Echo boomers“. Vďaka tomu, že trendom rozvinutých krajín 20. storočia bolo zakladanie menších rodín, relatívny dopad odozvy baby boom-u bol v porovnaní s prvými rokmi po 2. svetovej vojne menej výrazný.

Charakteristiky Generácie Y sa odlišujú v závislosti od sociálneho a ekonomického stavu jednotlivých regiónov. V širšom zmysle je táto kohorta poznačená priaznivým postojom ku komunikáciami, médiám a digitálnymi technológiami. Vo väčšej časti sveta bola ich výchova poznačená zvýšeným liberálnym prístupom k politike a ekonomike. Účinky tohto prostredia na nich sú sporné. Veľká ekonomická kríza, ktorá začala v roku 2007 má na túto generáciu omnoho väčší dopad, lebo ju zasiahla v najväčšom rozsahu. Spôsobila u nej historicky najvyššiu úroveň nezamestnanosti, ktorá vedie k špekuláciám o možných dlhodobých hospodárskych a sociálnych škodách pre túto generáciu.