Jeseninov syn žiadal odsun vojsk z Československa

August v roku 1968 vyvolal rôzne reakcie občanov Sovietskeho zväzu. Okrem tých čo verili oficiálnej propagande boli aj tí čo neverili. Jedným z nich bol syn Sergeja Jesenina Alexander Jesenin-Voľpyn, známy sovietsky matematik a ochranca ľudských práv.

Syn Jesenina usporiadal v roku 1965 prvý míting, ktorý presadzoval glasnoť. Vo väzení a psychiatrických poliklinikách celkom strávil šesť rokov. Pri príležitosti prvého výročia intervencie armád Varšavskej zmluvy do Československa podľa samizdatového časopisu Kronika priebežných udalostí poslal Najvyššiemu sovietu ZSSR (vtedajšiemu sovietskemu parlamentu) nasledovné nárhy:

  1. Okamžitý odsun armády z Československa.
  2. Uskutočniť odsun takým spôsobom, ktorý bude v najväčšej miere zodpovedať uspokojeniu práv československého ľudu a likvidácii všetkých neželaných dôsledkov prítomnosti zahraničnej armády na československom území.
  3. Na pamäť o obetiach, ktoré priniesol československý ľud, najznámejšou z ktorých bol život Jána Palacha, premenovať jednu z moskovských ulíc, alebo jedno z námestí na ulicu, alebo námestie Jána Palacha. Odsúhlasiť premenovanie ulice, alebo námestia s predstaviteľmi československého ľudu.
  4. Kompenzovať Československu všetky materiálne straty spojené s pobytom sovietskej armády na území tejto krajiny.

Alexander Jesenin-Voľpyn nedúfal, že sovietsky parlament prijme tieto návrhy. V svojej žiadosti konštatoval, realizácia týchto návrhov by zodpovedala princípom medzinárodného práva, ktoré mnoho razy podporuje Sovietsky zväz a napomohlo by to jeho reputácii, ako krajiny dodržiavajúcej tieto princípy.

Alexander Sergejevič Jsenin-Volpin  (12. mája 1924, Leningrad – 16. marca 2016 Boston) je sovietskym a americkým matematikom, filozofom, básnikom, jedným z vodcov disidentského a ľudskoprávneho hnutia v Sovietskom zväze syna Sergeja Jesenina.

Zhudobnená báseň Sergeja Jesenina: Javor ty môj padlý….