EXIM: seminár pre exportérov spolu s IFC

BRATISLAVA – Spolupráca Slovákov, Čechov a Maďarov s International Finance Corporation umožňuje hľadať  spoločné investičné a exportné príležitosti.

Finančné noviny o nich informovala Veronika Rybárová z odboru komunikácie a sekretariátu generálneho riaditeľa.

Eximbanka SR, Exim Hungary a české Ministerstvo financií v spolupráci s International Finance Corporation (IFC), členom skupiny Svetovej banky, 26. – 27. januára 2021 spoločne zorganizovali online webinár zameraný na vyhľadávanie investičných príležitostí v rozvíjajúcich sa ekonomikách pre slovenské, české a maďarské firmy. Zástupcovia IFC predstavili aktuálne trendy a potenciálne investičné príležitosti v rôznych sektoroch a trhoch, s osobitným dôrazom na Východnú Európu, Balkán a Strednú Áziu, ako aj na sektor zdravotníctva.

„Európske firmy sú kľúčovým partnerom pre IFC, najmä pokiaľ ide o vytváranie investičných príležitostí a podporu rozvoja súkromného sektora v rozvíjajúcich sa ekonomikách,“ vysvetlil Jan van Bilsen, IFC Country Manager pre Českú republiku, Maďarsko a Slovensko. „Budeme hľadať možnosti na spoluprácu medzi IFC a českými, maďarskými a slovenskými firmami, ktoré majú záujem rozširovať svoje aktivity na nové, rozvíjajúce sa trhy.“

Silvia Gavorníková, riaditeľka medzinárodných vzťahov Eximbanky SR, podotkla: „Záujem slovenských exportérov o takéto podujatia rastie a práve tieto regióny sú pre našich podnikateľov atraktívne. Žijeme v netradičnej dobe, ktorá si vyžaduje inovatívne prístupy a riešenia. Našim zámerom bolo na webinári spojiť spoločnosti z troch krajín, ktoré sú si navzájom blízke historicky, geograficky a v mnohých sektoroch hospodárstva sa dopĺňajú. Vidíme veľký potenciál v spolupráci medzi exportérmi v tomto regióne a veríme, že podujatia, akým bol tento webinár, prinesú hmatateľné výsledky a exportné a investičné plány našich firiem sa tak pretavia do reálnych projektov.“

Gábor Szőcs, riaditeľ medzinárodných vzťahov maďarskej exportno-úverovej agentúry Exim Hungary poznamenal, že: „tento webinár je pre nás akýmsi míľnikom. V spolupráci s IFC sme už organizovali množstvo podujatí, avšak toto je prvé, na ktorom participujú tri krajiny so zameraním na päť teritórií. Verím, že po tomto webinári začnú slovenské, české a maďarské firmy dialóg s IFC, aj vzájomnú spoluprácu. Môžem sľúbiť, že Exim Hungary tento proces podporí.“

„Vzhľadom na súčasný makroekonomický vývoj a obmedzené verejné zdroje, je zapojenie súkromného sektora dôležitým elementom pre lepšie zotavenie ekonomiky z krízy,“ zdôraznila Zuzana Matyášová, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov Ministerstva financií ČR.

Na webinári IFC predstavilo aj svoju iniciatívu Global Health Platform, v rámci ktorej budú prerozdelené štyri miliardy v boji s pandémiou COVID-19. Jej cieľom je sprístupniť rozvojovým krajinám kritické dodávky zdravotníckeho materiálu, akými sú masky, ventilátory, testovacie sady, prípadne vakcíny. Platforma ponúka financovanie výrobcom, dodávateľom kritických surovín a poskytovateľom zdravotníckych služieb na rozšírenie svojich kapacít, s cieľom zabezpečiť dodávky ich produktov do chudobnejších častí sveta. V rámci platformy IFC ponúka financovanie existujúcim aj novým klientom, z rozvinutých aj rozvojových krajín. Výrobcovia z vyspelých štátov sa však musia zaviazať, že časť ich dodávok bude smerovať na pomoc rozvojovým krajinám.

IFC je najväčšou globálnou rozvojovou inštitúciou, ktorá sa zameriava výlučne na podporu súkromného sektora v rozvojových krajinách. Pôsobí vo viac ako sto štátoch sveta, kde poskytuje rozvojové riešenia podľa potrieb svojich klientov. V roku 2020 IFC investovalo dvadsaťdva miliárd dolárov do súkromných firiem a finančných inštitúcií v rozvojových krajinách, s cieľom posilniť privátny sektor, prispieť k ukončeniu extrémnej chudoby a zlepšeniu spoločnej prosperity.

Eximbanka SR je exportná úverová agentúra SR, ktorej poslaním je zlepšovať ekonomickú výmenu medzi Slovenskou republikou a zahraničím, zvyšovať konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch a podporovať vývoz výrobkov. Naším prvoradým cieľom v oblasti spolupráce s IFC je umožniť slovenským vývozcom vstupovať na projekty a územia, kde má komerčný finančný sektor menší záujem riskovať. Budujeme a rozvíjame vzťahy medzi súkromným sektorom a medzinárodnými finančnými inštitúciami, aby sme hľadali obchodné a investičné príležitosti pre slovenské spoločnosti. Ďalšie informácie nájdete na je stránke tu. 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.