Eusociálne hospodárstvo

Eusociálne hospodárstvo je hospodárstvo s najvyšším stupňom sociálneho rozvoja. Pôvodne sa kategória „eusocial“ (grécke „eu“ … dobrý, vyspelý) definoval pre hmyzie spoločenstvá ako včelstvo, mravenisko, termitisko a pod., tromi charakteristikami:

  1. Matka(kráľovná) má pri sebe populáciu jedincov, ktorí sú s ňou v priamom vzťahu, (ale môžu tam byť aj jedinci, ktorí nie sú v priamom vzťahu – typické je to u bytových mravcov) sa spoločne starajú kooperatívne o mládež.
  2. Reprodukčná deľba práce sa vyvinula zo sterilnýchkást , ktoré majú často určité sklony alebo charakteristiky združené so starostlivým (altruistickým) správaním  voči iným členom populácie.
  3. Existuje generačné prevrstvenie ktoré umožňujestarším generáciám potomkov starať sa o mladšie generácie.

Novšie výskumy ukázali, že práve druh „homo sapiens sapiens“  zdokonalil eusocialitu na najvyššiu úroveň. Tvrdí sa v nich, že v ľudskej populácii  hlavnou silou, ktorá viedla k vzniku a rozvoju eusociality (resp. ultrasociality) boli hospodárske dôvody.

Pochopiť súčasné hospodárstvo, ktoré čoraz viac nadobúda globálny charakter nie je možné bez hlbokej analýzy spojenia hospodárstva a eusociálneho správania členov, ktorí ho tvoria.

Prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc.

Prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc.

Emeritný profesor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave