Európska komisia navrhla stiahnuť nadmerné zisky ropným a plynárenským spoločnostiam

BRUSEL – Európska komisia navrhla súbor opatrení, ktoré pomôžu znížiť ceny elektriny pre domácnosti a firmy.

Medzi nimi je obmedzenie ziskov energetických podnikov a opatrenia na zníženie spotreby.

Európska komisia navrhla odobrať energetickým spoločnostiam nadmerný zisk (tú časť zisku, ktorá je tento rok o viac ako 20 % vyššia ako ich priemerný zisk za predchádzajúce tri roky). Uvádza sa to v správe, v ktorej sú uvedené opatrenia na boj proti rastúcim cenám za služby.

Predpokladá sa, že opatrenie sa bude týkať ropných, plynárenských a uhoľných spoločností. Členské štáty EÚ prevezmú prebytok od podnikov a rozdelia ho medzi spotrebiteľov. V prvom rade bude poskytnutá pomoc nechráneným vrstvám spoločnosti, spoločnostiam najviac postihnutým krízou a energeticky náročným odvetviam. Okrem toho bude možné financovať medzištátne projekty v rámci plánu REPowerEU na zníženie závislosti od fosílnych palív. Európska komisárka pre energetiku Kadri Simsonová na brífingu uviedla, že EK navrhuje stiahnuť aspoň 33 % prebytočných ziskov takýchto spoločností.

Okrem toho EK navrhuje zaviesť dočasné obmedzenie maximálneho zisku 180 eur za 1 MWh pre spoločnosti, ktoré vyrábajú energiu z obnoviteľných zdrojov a hnedého uhlia, ako aj pre podniky jadrovej energetiky. Európska komisia vysvetľuje, že príjmy takýchto dodávateľov sú vysoké a náklady sú relatívne stabilné. Všetky zisky nad stanovenú úroveň pôjdu aj na zníženie spotrebiteľských výdavkov.

Európska komisia tiež navrhuje znížiť spotrebu elektriny aspoň o 5 % počas hodín, keď sú jej náklady najvyššie. Do 31. marca 2023 sa krajinám odporúča, aby sa zamerali na celkové zníženie spotreby elektriny aspoň o 10 %.

Energetická kríza v Európe sa rozvinula na pozadí špeciálnej operácie na Ukrajine a protiruských sankcií uvalených v reakcii na ňu. Spotrebiteľské ceny plynu a elektriny prudko vzrástli, pričom ročná inflácia v eurozóne dosiahla v auguste rekordných 9,1 %.

Európska únia rokuje o cenovom strope pre ruský plyn ako o sankčnom opatrení. Simson 10. septembra oznámil , že krajiny sa nevedia dohodnúť na zavedení limitu a zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie.