ESC 2024: Dáta zo sčítania 2021 budú cenným podkladom pre zvyšovanie gramotnosti mladých

BRATISLAVA – Štatistický úrad SR otvára druhý ročník Európskej súťaže v štatistike 2023/2024, ktorá je určená stredoškolákom.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Vďaka praktickým zadaniam súťaž učí vyhľadávať a používať overené fakty z oficiálnych dátových zdrojov. V tomto ročníku budú stredoškoláci pracovať aj s údajmi zo SODB 2021.

Druhý ročník Európskej súťaže v štatistike je príležitosťou, ako zábavnou formou naučiť mladých ľudí správne čítať štatistické údaje, orientovať sa v nich a správne ich interpretovať. V tomto ročníku budú študenti stredných škôl pracovať aj s údajmi zo Sčitania obyvateľov domov a bytov 2021, preštudujú si podrobne publikácie, ktoré vznikli vďaka údajom, ktoré sčítanie prinieslo a budú vyhľadávať na stránke www.scitanie.sk.

Aktivitu realizuje Štatistický úrad SR v spolupráci s Eurostatom (štatistickým úradom Európskej únie), pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťažné tímy zložené z najviac troch študentov môžu registrovať ich tútori (pedagógovia) od 7. novembra 2023 do 7. decembra 2023.

Potrebné informácie o súťaži záujemcovia nájdu na stránke https://esc2024.statistics.sk/.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR

„Úprimne ma teší, že údaje zo SODB 2021 sa stali užitočným pomocníkom nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre médiá a laikov. V ďalšej etape, po tom, čo sú údaje už zverejnené a vyhodnotené, nasleduje tá atraktívnejšia časť našej práce a síce preniesť údaje do publikácii a prinášať štatistiku v súvislostiach. Študenti majú jedinečnú možnosť sa zoznámiť s vývojom našej spoločnosti v rôznych súvislostiach a historickom kontexte, tak ako nám odhalili sčítania za posledných 100 rokov. Verím, že téma zaujme a naši študenti to úspešne dotiahnu až na víťazné priečky v európskom kole.“

Jasmína Stauder, koordinátorka Európskej súťaže v štatistike a hovorkyňa pre SODB 2021

„Údaje zo SODB 2021 sú veľkou pridanou hodnotou pre Európsku súťaž v štatistike, pretože odhaľujú, ako sa naša spoločnosť zmenila za posledných 10 rokov. Vďaka časovým radom zverejneným na www.scitanie.sk sú aj vzácnou sondou do histórie Slovenska, kedy si študenti dokážu nájsť zaujímavé súvislosti už od roku 1860. Budú mať možnosť sa podrobne zoznámiť s publikáciami a pracovať s vyhľadávaním na stránke sčítania.“