Univerzita Turan najväčšia súkromná vysoká škola

ASTANA / ALMATA – Univerzita Turan parí v Kazašskej republike medzi najväčšie súkromné vysoké školy.

Sídli v súčasnom hlavnom meste Astana a v najväčšom meste krajiny Almaty.

Univerzita poskytuje vzdelanie v 28 bakalárskych vzdelávacích programoch, 18 magisterských programoch, 6 doktorandských programoch na 4 fakultách: ekonómie, humanitné vedy a právo, fakulta digitálnych technológií a umení a fakulta STEM v anglickom jazyku.

Študenti môžu študovať na základe štátnych grantov a grantov rektora univerzity. Vynikajúci študenti sa môžu uchádzať o štipendiá od kazašských a zahraničných spoločností a organizácií. To všetko nám umožňuje poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie pre ich ďalšie uplatnenie a rozvoj v konkurenčnom prostredí modernej spoločnosti.

Univerzita má viac ako 700 osobných počítačov. Interný systém je podporovaný výkonným serverom. Univerzita Turan sa stala prvou univerzitou v Kazašskej republike, ktorá sa zapojila do projektu Eduroam, ktorý umožňuje študentom a zamestnancom univerzity využívať bezplatné Wi-Fi na takmer každej univerzite v 54 krajinách sveta pod ich firemným prihlásením.

Univerzita otvorila aj digitálne laboratórium Apple Digital Lab. V rámci projektu majú deti a mládež prístup k vzdelávacím programom vyvinutým spoločnosťou Apple – Everyone Can Code a Everyone Can Create. Digitálne laboratórium je okrem iného zamerané na formovanie pedagogických zamestnancov, ktorí dokážu pracovať v digitálnom prostredí, ako aj generovať a prenášať poznatky v dnešnej digitálnej realite.

Hostia Turanskej univerzity zo zahraničných univerzít sa budú môcť počas návštevy Almaty bezplatne pripojiť k bezdrôtovému internetu.