Ekonomická nálada je v júni mierne pozitívnejšia

BRATISLAVA – Ekonomická nálada na Slovensku bola v júni, po čiastočnom minulomesačnom zhoršení, mierne optimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol o 3,9 bodu na hodnotu 107. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Dosiahol tak najvyššiu hodnotu od septembra 2017, pričom už tretí mesiac za sebou prekonáva svoju úroveň bezprostredne pred začiatkom pandémie koronavírusu.

Dôvera sa výrazne zvýšila v priemysle, mierne v obchode, u spotrebiteľov a v stavebníctve. V službách sa naproti tomu mierne znížila. Aktuálna hodnota IES je oveľa optimistickejšia ako v rovnakom období minulého roka po jeho hlbokom prepade zapríčinenom protiepidemickými opatreniami (až o 32 bodov) a nachádza sa mierne nad úrovňou dlhodobého priemeru (o 4,5 bodu).

Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v júni vzrástol o 9,7 percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu 10. Vývoj indikátora priaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zvýšenie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch. V júni sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 2 body na -18,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok a očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 5,5 bodov. Indikátor dôvery v obchode v júni 2021 pokračoval v raste na hodnotu 20,0 (rast o 3,3 p. b.). Rastúci trend pozitívnych hodnotení sa prejavil najmä v názoroch na súčasný trend podnikateľských aktivít, ako aj klesajúcim stavom zásob tovarov. Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v júni po trojmesačnom raste mierne klesol, jeho hodnota (25,0) sa v porovnaní s májom znížila o 2,3 p. b., čo predstavuje zároveň 5 p. b. nad dlhodobým priemerom. Vývoj indikátora bol ovplyvnený optimistickejšími hodnoteniami podnikateľskej situácie a dopytu za posledné tri mesiace, pričom očakávaný dopyt respondenti hodnotili negatívnejšie.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku júna opäť mierne optimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 2,7 bodu na hodnotu -18,4. Indikátor sa tak opäť o niečo viac priblížil k úrovni spred začiatku pandémie.

Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom výrazne optimistickejší v očakávaniach vývoja nezamestnanosti, mierne v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a len nepatrne v očakávaniach úspor. V očakávaniach finančnej situácie domácností boli nepatrne pesimistickejší.

V porovnaní so situáciou pred rokom, po hlbokom prepade indikátora v dôsledku zavedenia protiepidemických opatrení, boli respondenti výrazne optimistickejší (až o 18,1 bodu) a aktuálny výsledok sa už nachádza mierne nad úrovňou dlhodobého priemeru (o 1,1 bodu).

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.