Deutsche Bank dá náhradu španielskym klientom

NEW YORK – Nemecká banka Deutsche Bank vyplatí jednému z najväčších svetových producentov vína J. Garcia Carrion (JGC) viac ako 10 miliónov eur ako náhradu za poskytovanie finančných služieb, ktoré sú pre zamestnancov spoločnosti nepochopiteľné, píše Financial Times.

Banka uskutočnila interné vyšetrovanie, ktorého výsledkom boli sťažnosti od niekoľkých klientov. Uviedli, že zamestnanci finančnej inštitúcie im uvalili zložité finančné nástroje súvisiace s devízami. Podľa právnych predpisov EÚ sú zákazníci povinní chrániť ich pred transakciami, ktorým nerozumejú, a preto nemôžu posúdiť mieru rizika.

Výsledkom bolo prepustenie vedúceho divízie likvidácie aktív Deutsche Bank, vedúceho divízie globálnych menových trhov, ako aj dvoch obchodníkov. Boli to oni, ktorí sa zaoberali problémovými operáciami. JGC vzniesla podobné nároky voči Goldman Sachs a BNP Paribas.